P 12.04.2021.

Konceptuāli atbalsta grozījumus, lai aizsargātu labticīgā ieguvēja intereses noziedzīgi iegūta īpašuma gadījumos

Aktuālākās ziņas