Vai Latvijas cīņa pret vardarbību ir sekmīga?

Ilustratīvs attēls.

FOTO: pexels.com

ANO dalībvalstis aicina Latviju turpināt cīņu pret vardarbību ģimenē, vardarbību pret sievietēm un bērniem, naida noziegumiem un visa veida diskrimināciju pavēstīja Ārlietu ministrijas pārstāvji.

Šonedēļ ANO Vispārējā periodiskā pārskata darba grupas 38.sesijā tika izskatīts un pieņemts Latvijas nacionālais ziņojums par cilvēktiesību situāciju valstī. Izskatīšanas laikā Latvijas delegācijas vadītājs - Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andris Pelšs prezentēja Latvijas paveikto cilvēktiesību aizsardzības jomā kopš 2016.gada. Īpaši tika izcelts progress, nodrošinot dzimumu līdztiesību, mazākumtautību integrāciju, kā arī sabiedrības līdzdalības veicināšanu.

Latvijas nacionālais cilvēktiesību ziņojums ietver laikposmu no 2016.gada līdz 2020.gadam. Ziņojuma sagatavošanā un izskatīšanā piedalījās Latvijas nacionālā delegācija, kuru veidoja nozaru ministriju un Ģenerālprokuratūras pārstāvji.

Latvijas ziņojuma izskatīšanā piedalījās 87 ANO dalībvalstis, kuras novērtēja Latvijas sasniegto cilvēktiesību aizsardzībā un izteica rekomendācijas turpmākajam progresam.

Dalībvalstis atzinīgi vērtēja panākto dzimumu līdztiesībā, sabiedrības integrācijā un diskriminācijas novēršanā. Īpaši tika atzīmēta Latvijas pirmā Nacionālā rīcības plāna pieņemšana, lai ieviestu ANO Drošības padomes rezolūciju par sievietēm, mieru un drošību. Dalībvalstis novērtēja arī 2019.gadā pieņemto likumu "Par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem", kas no 2020.gada paredz automātisku pilsonības piešķiršanu jaundzimušajiem bērniem nepilsoņu ģimenēs.

Interaktīvā dialoga laikā ANO dalībvalstis Latvijai izteica 258 rekomendācijas. Valstis aicināja turpināt uzsākto cīņā pret vardarbību ģimenē, vardarbību pret sievietēm un bērniem, naida noziegumiem un visa veida diskrimināciju.

Papildus dalībvalstis akcentēja nepieciešamos uzlabojumus personu ar invaliditāti tiesību nodrošināšanā, tai skaitā, uzlabojot izglītības pieejamību, kā arī cilvēku tirdzniecības novēršanā. Būtiski veicināt dzimumu līdztiesību un mazināt algu atšķirību starp sievietēm un vīriešiem.

Dalībvalstis rekomendēja Latvijai apsvērt pievienošanos vairākiem citiem nozīmīgākajiem starptautiskiem cilvēktiesību aizsardzības instrumentiem, tai skaitā ratificēt Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu.

Tuvāko mēnešu laikā Latvijai ir jāizvērtē visas saņemtās rekomendācijas un jāsniedz ANO savs viedoklis par tām, pirms tam to apstiprinot Ministru Kabinetā. Ar Latvijas ziņojumu, kā arī saņemtajām rekomendācijām būs iespējams iepazīties ANO Cilvēktiesību padomes mājaslapā.

ANO Cilvēktiesību padomes Vispārējā periodiskā pārskata ietvaros tiek izvērtēta cilvēktiesību situācija visās ANO dalībvalstīs. Valstu izvērtēšanā tiek ņemti vērā valdību viedokļi, ANO institūciju, speciālo procedūru mandātu turētāju, nevalstisko organizāciju sniegtā informācija, kā arī citu valstu rekomendācijas.

Latvijas pirmais nacionālais ziņojums tika izskatīts 2011.gadā, savukārt otrais - 2016.gadā. ANO Vispārējā periodiskā pārskata darba grupas 38. sesija notika no 2021.gada 3.maija līdz 14.maijam.