Ko paredz jaunais īres likums?

FOTO: Inside Creative House/Shutterstock

Jaunais īres likums izīrētājiem uzliks par pienākumu nodrošināt īrniekiem vairāk pakalpojumu, vienlaikus virkne izmaiņu, piemēram, maksimālā īres termiņa noteikšana, dzīvokļu īpašniekus pasargās, izriet no nekustamā īpašuma ekspertu teiktā Latvijas Radio raidījumā "Kā labāk dzīvot".

Denacionalizētajiem namiem līdz 2036. gadam ir pārejas periods, bet, ja cilvēki nepiekritīs īres maksu izmaiņām, tas tiks risināts caur tiesu, minēja Rīgas domes Īres valdes priekšsēdētājs Kaspars Bergmanis.

"Arī īrniekiem ir jāsaprot, ka eiro kvadrātmetrā šobrīd nav īres maksa, tā ir apsaimniekošanas maksa, ar kuru mēs uzturam tikai māju, bet mēs nevaram investēt no viena eiro par kvadrātmetru ēku uzturēšanai," uzsvēra Rīgas Namīpašnieku biedrības priekšsēdētāja Rita Bednarska, piebilstot, ka iepriekš likums bija īrnieku pusē, bet šobrīd ir abpusēji izdevīgs.

"Ir labāka īrnieku un izīrētāju aizsardzība, līdz ar to arī šī īres līguma reģistrācija zemesgrāmatā bez maksas daudz ko nosaka – vienkāršs un ātrs risinājums parāda atgūšanā, izlikšanā un tā tālāk," pauda Rīgas Namīpašnieku biedrības priekšsēdētāja.

Bergmanis sacīja, ka īres līguma ierakstīšana zemesgrāmatā sniedz drošības sajūtu īrniekam, jo tad tas būs saistošs arī nākamajam ēkas vai dzīvokļa īpašniekam.

Tāpat Bergmanis ieteica izveidot e-pasta adresi, jo saziņa ar tiesu izpildītājiem un zemesgrāmatu notiek elektroniski.

Saistībā ar jauno īres likumu īpašniekam jānodrošina vairāk pakalpojumu – aukstais ūdens, kanalizācija, atkritumu izvešana, apkure, un tagad tam pievienojas arī siltais ūdens un elektrība.

Jau ziņots iepriekš, ka pieņemta arī norma, ka īrnieka ģimenes loceklim, kā arī citai iemitinātajai personai, kura pārjaunos īres līgumu saskaņā ar specifiskiem, atsevišķā likuma normā paredzētiem noteikumiem, būs pienākums segt iepriekšējā īrnieka nesamaksāto īres maksu un citus ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos maksājumus.

Tāpat jaunajā regulējumā noteikts, ka īrnieka pienākums būs atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu, ja īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu būs noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai tiesa būs apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu.

Izīrētājs varēs izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, ja īrnieks nemaksā īres maksu, lai gan viņam ir nodrošināta iespēja lietot dzīvojamo telpu saskaņā ar dzīvojamās telpas īres līgumu, un kavēto maksājumu apmērs pārsniedz divu mēnešu īres maksu, ja vien dzīvojamās telpas īres līgumā nav noteikts lielāks pieļaujamais kavēto maksājumu apmērs.