Kāzās un bērēs ar Covid-19 sertifikātiem drīkstēs pulcēties līdz 250 personām

FOTO: shutterstock.com

Kāzās, bērēs un kristībās ar Covid-19 sertifikātiem varēs piedalīties līdz 250 personām, paredz otrdien Ministru kabinetā atbalstītie grozījumi noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

Patlaban spēkā esošais regulējums paredz, ka privātos pasākumos ārā drīkst pulcēties līdz 20 personām, bet iekštelpās līdz desmit personām.

Ekonomikas ministrijā (EM) norādīja, ka, uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai, turpmāk būs atļauts organizēt kāzas, bēres un kristības atsevišķi noslēgtā telpā vai teritorijā organizētām grupām līdz 250 cilvēkiem, ja apmeklētājiem būs Covid-19 sertifikāts. Prasība par sertifikātu neattieksies uz bērniem līdz 12 gadu vecumam.

Vienlaikus šajos pasākumos būs jānodrošina stingras epidemioloģiskās drošības prasības, piemēram, pie ieejas jānodrošina kontrole, lai identificētu klātesošo personu Covid-19 sertifikātus.

Pasākuma iekštelpās vienai personai jānodrošina ne mazāk kā četri kvadrātmetri no apmeklētājiem pieejamās pakalpojumu sniegšanas vietas publiski pieejamo telpu platības, savukārt ārā jānodrošina pietiekama pakalpojuma sniegšanas vietas platība, lai pakalpojuma sniedzēji un saņēmēji brīvi varētu ievērot divu metru distanci un tiktu novērsta cilvēku drūzmēšanās.

Noteikumi arī paredz, ka ēdināšanas pakalpojumus kāzās un bērēs drīkstēs sniegt arī pēc plkst.24.

Vienlaikus noteikumi paredz, ka pasākuma organizatoram, saimnieciskā pakalpojuma sniedzējam vai ēkas īpašniekam būs jānodrošina, ka persona, kura nelieto mutes un deguna aizsegu vai lieto to neatbilstošā veidā, netiek ielaista publiskās telpās.

"Kāzas, kristības un bēres skatāmi kā svarīgi dzīves notikumi, tāpēc, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, atļauts tās organizēt ar atvieglotiem nosacījumiem salīdzinājumā ar citiem pasākumiem vai pakalpojumiem," atzina EM.

Aktuālākās ziņas