TM nākamā gada budžeta prioritātes - probācijas darbinieku atalgojuma pilnveidošana un padomju okupācijas radīto zaudējumu aprēķināšana

Aktuālākās ziņas