Nosaka vienreizēja pabalsta piešķiršanu no kara bēgošajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem

LETA
Ukrainas karogi laukumā pie Rīgas Kongresu nama.
Ukrainas karogi laukumā pie Rīgas Kongresu nama. Foto: Paula Čurkste/LETA

Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas nosaka vienreizēja pabalsta piešķiršanu no kara bēgošajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Likumā noteikts vienreizējs pabalsts krīzes situācijā 272 eiro apmērā pilngadīgai personai un 190 eiro apmērā par katru bērnu.

Valstī nepieciešams noteikt vienotu pabalsta apmēru, lai pašvaldību sociālie dienesti varētu nodrošināt ātru un efektīvu atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, skaidrots pieņemtā likuma anotācijā. Tas ļautu cilvēkiem iegādāties nepieciešamās lietas, piemēram, apģērbu, higiēnas, saimnieciskās preces un piederumus, vai samaksāt par īri pirmajā mēnesī.

Tāpat no kara bēgošajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem noteiktas tiesības saņemt bērna piedzimšanas pabalstu, bērna kopšanas pabalstu un ģimenes valsts pabalstu. Pieņemtie grozījumi arī nosaka, ka Ukrainas civiliedzīvotāji ir sociālās atstumtības riskam pakļauta iedzīvotāju grupa Sociālā uzņēmuma likuma izpratnē.

Lai nodrošinātu tiesības nekavējoties sākt darbu, noteikts, ka Ukrainas iedzīvotājiem, kuriem ir Ukrainā izsniegts ceļošanas dokuments, būs tiesības sākt darba tiesiskās attiecības bez ilgtermiņa vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību saņemšanas, taču ne ilgāk kā 30 dienas. Šādā gadījumā Ukrainas iedzīvotājam, kurš sācis strādāt, būs pienākums ne vēlāk kā desmit dienu laikā iesniegt pieteikumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību saņemšanai.

Likumā arī noteikts, ka Ukrainas iedzīvotāji, kuri ir psihologi, Latvijā būs tiesīgi sniegt psihologa pakalpojumus Ukrainas civiliedzīvotājiem. Savukārt psihologiem, kuri ir veikuši profesionālo darbību kādā no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm vai Šveicē, būs tiesības veikt īslaicīgus psihologa profesionālos pakalpojumus, ja Psihologu sertifikācijas padome pieņēmusi attiecīgu lēmumu. Tāpat Ukrainas civiliedzīvotāji būs tiesīgi strādāt par sporta speciālistiem (treneriem), piedaloties nepilngadīgu Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības procesa īstenošanā.

Likumā precizētas normas, kas saistītas ar Ukrainas iedzīvotāju tiesībām uz vispārējās, profesionālās izglītības, kā arī augstākās izglītības ieguvi. Tostarp noteikts, ka 9. un 12.klases skolēni, kas ieradušies no Ukrainas, šajā mācību gadā būs tiesīgi kārtot izglītības iestādes mācību priekšmetos noteiktos pārbaudījumus mazākumtautību valodā. Tāpat noteikts, ka valsts nodrošinās pētniecības stipendiju zinātniskā un akadēmiskā darba veikšanai Ukrainas iedzīvotājiem, kas Ukrainā pildīja akadēmiskā vai zinātniskā personāla amata pienākumus un Latvijā stažējas, nesaņemot atalgojumu.

Ar šodien pieņemtajiem grozījumiem arī tiks ļauts Ukrainas iedzīvotājiem bez maksas apmeklēt valsts muzejus, uzrādot personu apliecinošu vai citu dokumentu, kas apliecina, ka persona ir Ukrainas civiliedzīvotājs.

Aktuālākās ziņas
Nepalaid garām
Uz augšu