1. Veltījums visiem, kas piedalījušies vēstures veidošanā, iespējams, pašiem pat nenojaušot

Foto: lazyllama/Shutterstock

Man ir liels prieks un pagodinājums sniegt jums ieskatu Latvijas LGBTI kopienas vēsturē vairāk nekā 100 gadu griezumā. Pateicoties Inetas Lipšas ieguldītajam darbam, pētot LGBTI kopienas vēsturi Latvijā, mums ir izdevies radīt apkopojumu, kas pierāda, ka Latvijā LGBTI cilvēki ir bijuši cauri gadsimtiem, ka tas nav, kā dažam labpatiktos domāt, kāds "ļauno Rietumu" jaunievedums.

Mēs visi kopā esam veidojuši Latvijas kultūru, mūsu valsti, valsts vēsturi un veidosim arī nākotni. Paredzu, ka šī grāmata būs kā iedvesmas avots daudziem izzināt vairāk par to, kā ir veidojusies LGBTI kopiena Latvijā un pasaulē, tā būs arī atgādinājums par notikumiem, ar ko LGBTI kopiena ir saskārusies un saskaras joprojām, un tā, iespējams, būs arī aicinājums pievienoties un veidot dažādībai draudzīgu, iekļaujošu un cieņpilnu Latviju un Eiropu.

Šī grāmata tapa kā turpinājums izstādei "LGBT vēsture Latvijā", kas kulmināciju piedzīvoja "EuroPride 2015 – Rīga" laikā, kļūstot par vienu no visvairāk apmeklētajiem pasākumiem visā sarīkojumu ciklā. Šī grāmata ir arī kā veltījums Latvijas simtgadē – tā parāda, ka LGBTI cilvēki ir bijuši šīs valsts pamatā un joprojām ir nozīmīga tās sastāvdaļa, gluži kā ikviens cilvēks mūsu sabiedrībā.

Vēlos pateikties gan bijušajiem, gan pašreizējiem Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecības Latvijā darbiniekiem, jo īpaši vēstniekam Rolfam Šutem, kuri atbalstīja šīs grāmatas tapšanu. Paldies visiem "Mozaīkas" valdes locekļiem un brīvprātīgajiem par nesavtīgo enerģiju, ko mēs veltām, lai padarītu Latviju labāku, lai arī bieži ir sajūta, ka cīnāmies ar vējdzirnavām. Taču pārmaiņas notiek, un bieži mēs esam par tām atbildīgi. Īpaši vēlos pateikties Lindai Freimanei, kura jau 2010. gadā akcentēja LGBT vēstures nozīmību un iepazīstināja mani ar Inetu Lipšu. Bez Lindas iniciatīvas šī grāmata, iespējams, nebūtu pat tapusi. Paldies visiem tulkiem, korektoriem, valodas konsultantiem, pētniekiem, vēsturniekiem, māksliniekiem, maketētājiem, palīgiem un visiem, kas darbojās, lai šī grāmata taptu.

Visbeidzot paldies Inetai Lipšai par šo darbu, par enerģiju un sparu pētīt, meklēt un dalīties ar vēsturi, kas daudziem ir svarīga.

Kaut arī šķiet, ka Latvija mainās un esam sasnieguši sava veida progresu, nereti cilvēku aizspriedumi mūs atsauc realitātē un atgādina, ka daudz kas vēl priekšā. Tāpēc nedaudz citāds īpašais "paldies" Dailes teātrim, kas atteica fotogrāfijas šai grāmatai, kas, pēc teātra domām, kaut kādā veidā popularizē kādu konkrētu kopienu, taču patiesībā tā stāsta par cilvēku vēsturi, no pierakstu, stāstījumu, arhīvu materiālu, grāmatu un citu materiālu skatpunkta. Tas ir atgādinājums, ka LGBT cilvēkiem un draugiem vēl daudz darba priekšā.

Viedoklis par 2017. gadu

"Latvija pašlaik ir pārmaiņu priekšā. LGBT kopiena kļūst aizvien redzamāka, cilvēki jūtas drošāk runāt par savu identitāti, aizvien vairāk cilvēku publiski spēj iestāties par vienlīdzību un cilvēktiesībām, tajā skaitā par LGBTI cilvēku tiesībām. Tomēr joprojām pastāv spēki, redzami viedokļu līderi, kas dara visu, lai nepieļautu vienlīdzības principu īstenošanu, aktīvi bloķējot jebkuru iniciatīvu, kas sniegtu aizsardzību nereģistrētām attiecībām, kas sniegtu cilvēkiem zināšanas par seksualitāti, kas ierobežotu vardarbības izplatīšanos, vai kas sniegtu iespēju brīvi dzīvot savā ķermenī.

Sabiedrība Latvijā mainās, un mēs kļūstam daudz atvērtāki pret dažādību, tomēr mums jāmainās arī politiskajā vidē, mums jāsaprot, ka valsts izaugsmes pamatā ir cilvēks un cieņa pret viņu."

Kaspars Zālītis

"Mozaīka"

Redaktors iesaka
Nepalaid garām
Uz augšu