No pirmdienas pilnībā atvērts dabasgāzes tirgus mājsaimniecībām

LETA
Gāzes deglis. Ilustratīvs attēls.
Gāzes deglis. Ilustratīvs attēls. Foto: Edijs Pālens/LETA

No šodienas dabasgāzes tirgus, tāpat kā elektroenerģijas tirgus, būs pilnībā atvērts, un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) vairs neregulēs dabasgāzes cenu mājsaimniecībām, informēja SPRK pārstāvji.

Mājsaimniecību lietotāji turpmāk varēs izvēlēties savam patēriņam piemērotāko dabasgāzes tirgotāju un piedāvājumu, un dabasgāzes cena tiks noteikta abām pusēm - lietotājam un dabasgāzes tirgotājam -, savstarpēji vienojoties.

Latvijā dabasgāzes tirgus daļēji tika atvērts 2017.gadā, bet mājsaimniecību lietotājiem pēdējos gados bija izvēle - turpināt saņemt dabasgāzi kā saistītajam lietotājam no publiskā tirgotāja AS "Latvijas gāze" par SPRK apstiprinātu dabasgāzes tarifu vai iegādāties dabasgāzi par tirgus jeb neregulētu cenu no jebkura dabasgāzes tirgotāja, kas nodrošina dabasgāzes tirdzniecību mājsaimniecību lietotājiem.

Ņemot vērā SPRK veiktās tirgotāju aptaujas rezultātus, mājsaimniecībām pakalpojumu piedāvā jau trīs tirgotāji - "Latvijas gāze", AS "Latvenergo" ar tirdzniecības zīmolu "Elektrum" un SIA "Elenger". Ar laiku dabasgāzes tirgotāju mājsaimniecībām varētu būt vairāk, prognozē SPRK.

SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola skaidro, lai arī SPRK vairs nenoteiks dabasgāzes cenu mājsaimniecību lietotājiem, SPRK turpinās noteikt dabasgāzes pārvades un sadales tarifu, kā arī uzraudzīs dabasgāzes tirgotāju darbības atbilstību spēkā esošajam regulējumam.

Tām mājsaimniecībām, kuras dabasgāzi izmanto ēdiena gatavošanai, izmaiņas izmaksās būs salīdzinoši nelielas. SPRK sagaida, ka līdz nākamās apkures sezonas sākumam lielākā daļa mājsaimniecību, kas dabasgāzi izmanto apkurei, būs rūpīgi izvērtējušas savu situāciju, izvēlējušās tirgotājus un noslēgušas jaunus līgumus.

Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) skaidro, ka, veidojot regulējumu kopā ar sadarbības partneriem, tika meklēti risinājumi, kas rada pēc iespējas mazāku administratīvo slogu lietotājiem tirgus atvēršanas brīdī, kā arī nodrošina balansu starp konkurenci un izmaksām ilgtermiņā.

Savukārt Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) direktore Baiba Vītoliņa aicina mājsaimniecību lietotājus izvērtēt dažādu dabasgāzes tirgotāju piedāvājumus, uzmanību pievēršot vairākiem nozīmīgiem aspektiem. "Izvēloties dabasgāzes tirgotāju, rūpīgi jāizvērtē tirgotāju piedāvājumi, lai izvēlētais dabasgāzes tirgotājs, cena, līguma un norēķinu veids atbilst dabasgāzes patēriņa ieradumiem. Tāpat jāizvērtē līguma noteikumi, kāda būs cenas noteikšanas metode, līguma minimālais termiņš, papildu nosacījumi un līgumsods līguma laušanas gadījumā," norāda Vītoliņa.

SPRK norāda, ka mājsaimniecību lietotājiem būs pieejami divu veidu produkti - fiksētas cenas (cena nemainīga noteiktam periodam) un mainīgas jeb biržas cenas produkts (mainās atbilstoši cenai biržā). Katram lietotājam ieteicams izpētīt tirgotāju piedāvājumus un pārdomāt, kurš no piedāvātajiem produktiem būs izdevīgākais saviem patēriņa paradumiem.

Mainīgas cenas produkta gadījumā dabasgāzes cena lietotājam tiek noteikta atbilstoši TTF ("Title Transfer Facility") dabasgāzes biržas cenai, un tā var mainīties katru mēnesi atkarībā no norisēm pasaules dabasgāzes tirgū. Jāņem vērā, ka tirgotāji var piemērot maksu par tirdzniecības pakalpojumu, kas arī jāatspoguļo piedāvājumā un rēķinā.

Fiksētas cenas produktam ir divi līguma veidi - fiksētas cenas, tirgotājam un lietotājam vienojoties, un universālais pakalpojums (UP).

Fiksētas cenas gadījumā tirgotājs piedāvā noteiktu nemainīgu cenu noteiktā laika periodā. Līgums parasti tiek slēgts uz pusgadu vai gadu, bet var tikt slēgts arī uz diviem vai vairāk gadiem, vai bez noteikta termiņa. Vienlaikus jāņem vērā, ka tirgotājs var paturēt tiesības cenu mainīt, piemēram, reizi sešos mēnešos.

Tādēļ, pirms fiksētas cenas līguma slēgšanas, ieteicams noskaidrot, cik bieži tirgotājs patur tiesības mainīt (pārskatīt) dabasgāzes cenu. Tāpat arī tirgotājam ir pienākums vismaz mēnesi pirms līguma termiņa beigām par to informēt lietotāju, skaidrojot turpmākos rīcības variantus. Tomēr lietotājiem ieteicams arī pašiem sekot līdzi līguma termiņam un laicīgi apsvērt turpmāko izvēli. Slēdzot līgumu, jāpievērš uzmanība, vai paredzēta soda nauda par līguma pirmstermiņa izbeigšanu. Tas ir būtiski, ja lietotājs vēlēsies mainīt gāzes produktu vai slēgt dabasgāzes piegādes līgumu ar citu tirgotāju, norāda SPRK.

UP līguma gadījumā (visiem tirgotājiem ir pienākums piedāvāt UP) tirgotājs saglabā dabasgāzes cenu nemainīgu sešu mēnešus. Spēkā esošu UP līgumu lietotājs jebkurā laikā var pārtraukt bez soda naudas piemērošanas. Vienlaikus jāņem vērā, ka šis pakalpojums var būt dārgāks par citiem tirgū pieejamajiem.

Dabasgāzes tirgotāju var mainīt katru mēnesi līdz esošā mēneša 15.datumam. Piemēram, ja līdz šī gada 15.aprīlim tiek noslēgts jauns dabasgāzes tirdzniecības līgums, ar 1.maiju dabasgāzes piegādi nodrošinās izvēlētais tirgotājs. Savukārt produkta maiņu pie esošā tirgotāja var veikt katru mēnesi līdz esošā mēneša 31.datumam.

Ar dabasgāzes tirgotāju piedāvājumiem var iepazīties tirgotāju tīmekļvietnēs vai konsultējoties telefoniski.

Arī līgumu var pārslēgt tirgotāju tīmekļvietnēs vai arī telefoniski, bet pirms tam noteikti rūpīgi jāiepazīstas ar tirgotāja piedāvājumu, jāizpēta ne vien dabasgāzes cenas piedāvājums, bet arī līgums un tā nosacījumi (piemēram, uz cik ilgu laiku līgums tiek slēgts, vai par dabasgāzi tiks piemērota fiksēta vai mainīga (biržas) cena, kāda ir dabasgāzes tirgus cena biržā līguma slēgšanas brīdī, vai un kāds ir sods līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā). Līguma nosacījumi nedrīkst atšķirties no lietotājam izteiktā piedāvājuma.

Ja šobrīd dabasgāzi lietotājs saņem no "Latvijas gāzes" par SPRK regulētu tarifu un līdz 15.aprīlim nebūs izdarīta izvēle par jauna dabasgāzes tirdzniecības līguma noslēgšanu ar kādu no tirgotājiem, dabasgāzi lietotājs turpinās saņemt no "Latvijas gāzes" par universālā pakalpojuma (UP) cenu.

Pamatā tirgotāju piedāvājumi paredz norēķinus atbilstoši katra mēneša patēriņam, iesniedzot skaitītāja rādījumu un saņemot rēķinu.

Atsevišķi piedāvājumi paredz arī izlīdzināto maksājumu (maksā katru mēnesi vienādu summu, balstoties uz vēsturiski vidējo dabasgāzes patēriņu). Izlīdzinātā maksājuma gadījumā svarīgi apzināties, ka noteikta perioda beigās (ierasti pēc gada) tirgotājs veiks pārrēķinu atbilstoši faktiskajam lietotāja dabasgāzes patēriņam, skaidro SPRK. Pārrēķina rezultātā var konstatēt gan to, ka lietotājs ir pārmaksājis, gan to, ka lietotājam ir vēl jāpiemaksā starpība starp izlīdzināto maksājumu un faktisko patēriņu un reālajām izmaksām. Proti, nesekojot līdzi faktiskajam dabasgāzes patēriņam un faktiskajām izmaksām, pēc pārrēķina var būt nepieciešams piemaksāt.

UP gadījumā SPRK uzraudzīs, vai dabasgāzes tirgotājs, izsakot UP piedāvājumu, ir ievērojis visus normatīvajos aktos noteiktos UP piedāvājuma nosacījumus un UP piedāvājumu izteikšanas veida pareizību. Ja lietotājam ir aizdomas par nepareizu UP piemērošanu rēķinā, SPRK aicina vērsties SPRK, rakstot uz "sprk@sprk.gov.lv".

Savukārt, ja neizdodas atrisināt strīdu ar dabasgāzes tirgotāju par iespējami netaisnīgiem līguma noteikumiem vai negodīgu komercpraksi, konsultāciju var saņemt PTAC, rakstot uz "pasts@ptac.gov.lv" vai zvanot uz 65452554.

Aktuālākās ziņas
Nepalaid garām
Uz augšu