"Book of Kambala" automašīnu Rīgas centrā jau teju nedēļu rotā klamburs. Cik tas izmaksā? (5)

Apollo.lv
CopyTelegram Draugiem X Whatsapp
Foto: Apollo.lv aculiecinieks/apollo.lv kolāža

Pagājušajā piektdienā, 17. novembrī, "Apollo.lv" aculiecinieks ziņoja, ka Rīgas centrā, Vīlandes ielā atrodas auto, kuru grezni rotā ne tikai bijušā basketbolista Kaspara Kambalas seja, bet arī riepu bloķēšanas ierīce. Kā novērots, teju nedēļu vēlāk automašīna savu atrašanās vietu nav mainījusi. "Apollo.lv" parēķinājām, cik šāds stāvēšanas "prieks" varētu izmaksāt.

VIDEO: Automašīna ar "Book of Kambala" uzlīmēm Vīlandes ielā

Auto, kam visas malas apdrukātas ar uzrakstu "Book of Kambala" un fotogrāfiju, kurā Kambala redzams ar boksa cimdiem, atrodas Vīlandes ielā. 

Saskaņā ar šīs maksas autostāvvietas pilnvarotās apsaimniekotājas, SIA "Rīgas Satiksme" norādīto informāciju Vīlandes iela atrodas B tarifu zonā.

Foto: Ekrānuzņēmums no rigassatiksme.lv

B zonas tarifu sadalījums:

 • Pirmā stunda - € 2,00
 • Katra nākamā stunda - € 2,50
 • Minimālā maksa - € 0,50
 • Iedzīvotāja karte - € 55,00 mēnesī
 • Darba laiks - darbdienās 8–20 un sestdienās 9–17

Saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošajiem noteikumiem par maksas autostāvvietas lietošanu nav jāmaksā svētku dienās. Arī gadījumā, ja svētku diena (4. maijs, Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku noslēguma diena un 18. novembris) iekrīt sestdienā vai svētdienā, tad nākamajā darba dienā, kas saskaņā ar likumu noteikta par brīvdienu, par maksas autostāvvietas lietošanu nav jāmaksā.

B zonā pēcapmaksas paziņojumu, citiem vārdiem sakot – sodu, septiņkāršā stundas tarifa jeb 17 eiro apmērā par katru maksas autostāvvietas darba dienu var saņemt gadījumos, ja:

 • maksas autostāvvietas lietotājs nav veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu;
 • faktiskais maksas autostāvvietas lietošanas laiks par vairāk nekā 60 minūtēm pārsniedz ar priekšapmaksu apmaksāto maksas autostāvvietas lietošanas laiku,
 • samaksu apliecinošs dokuments nav novietots noteiktajā kārtībā;
 • apmaksa veikta tarifu zonā, kurā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu ir mazāka.

Gadījumā, ja priekšapmaksa ir veikta, tai skaitā arī tarifu zonā, kur maksa ir augsta, bet autostāvvietas lietošana no 15 līdz 60 minūtēm pārsniedz apmaksāto laiku, tiek piemērota pēcapmaksa pieckāršā stundas tarifa jeb 12 eiro apmērā B zonā.

Ja saņemts pēcapmaksas paziņojums, tas ļauj izmantot konkrēto autostāvvietu līdz dienas beigām bez papildu maksas.

Bet jāņem vērā, ka pēcapmaksu piemēro arī gadījumos, ja ar jau saņemto soda paziņojumu tiek izmantota maksas autostāvvieta citā adresē vai pēc paziņojuma izrakstīšanas datuma.

Samazināta pēcapmaksa

Ja nu tomēr godīgi gadās "misēklis" vai kāda ķibele, kuras rezultātā ir uzlikts sods, bēdu var samazināt. Tam gan arī ir savi nosacījumi, proti:

 • maksas autostāvvietas lietotājs piekrīt paziņojumam un nesniedz pretenziju par tā atcelšanu;

 • maksājums tiek veikts 10 dienu laikā no paziņojuma sagatavošanas dienas.

 • maksājums tiek veikts "Rīgas satiksmes" klientu apkalpošanas centros, autostāvvietu maksas automātā, autostāvvietu birojā Atgāzenes ielā 24a;

 • veicot pārskaitījumu uz bankas norēķinu kontu.

Diemžēl, ja transportlīdzeklim uzlikts klamburs, kā šajā gadījumā, tad neapmaksātiem paziņojumiem netiek piemērots samazinājums.

Kad tiek bloķētas riepas?

Kontrolei konstatējot, ka automašīnai ir reģistrēts neapmaksāts pēcapmaksas paziņojums, pie tās priekšējā vējstikla vadītāja pusē piestiprina informāciju, ka, sākot ar trešo paziņojumu, tiks uzlikta riteņu bloķēšanas iekārta.

Ja nav apmaksāti vismaz divi pēcapmaksas paziņojumi, sākot ar trešo piemērojamo paziņojumu, transportlīdzeklim nobloķē riteņus.

Riteņu bloķēšanas iekārtas tiek lietotas arī gadījumā, ja transportlīdzeklim nav piestiprināta valsts reģistrācijas numura zīme.

No klamburiem var tikt vaļā tikai tad, kad samaksāti visi sodi.

Tos noņem divu stundu laikā, ja par pēcapmaksas paziņojumu apmaksu un nepieciešamību noņemt  klamburu maksas autostāvvietu apsaimniekotājs tiek informēts no plkst. 6.00 līdz plkst. 23.00 pa tālruni 8585.

Cik varētu izmaksāt "Book of Kambala" automašīnas stāvēšana?

Nezinot, kas rakstīts sarkanajās lapiņās uz Kambalas vārdā rotātā "Land Rover", var nonākt pie dažādiem izejas punktiem, no kuriem sākt summēt izmaksas.

Foto: Apollo.lv aculiecinieks

Pirmajā dienā saņemtais sods atkarīgs no tā, kurā brīdī ieradās autostāvvietas kontrole. SIA "Rīgas satiksmes" pārstāvji sarunā norāda, ka pēc iespējas un pieejamajiem resursiem katra maksas stāvvieta tiek apskatīta vismaz reizi dienā. Tomēr vienas dienas laikā divas pēcapmaksas netiek piemērotas, bet katru nākamo pēcapmaksas paziņojumu iespējams saņemt jau no nākamās dienas maksas stāvvietas darba laika sākuma.

Tātad, ja "Book of Kambala" automašīna visus pēcapmaksas paziņojumus saņēmusi šajā stāvvietā vai tarifa zonā, pirmās dienas sods varētu būt 12 vai 17 eiro.

Pieļaujama arī iespēja, ka automašīna divus pirmos pēcapmaksas paziņojumus saņēmusi jebkurā citā tarifu zonā, kā arī divos atsevišķos gadījumos, bet Vīlandes ielā ticis konstatēts, ka tie nav apmaksāti, kā rezultātā bloķētas riepas.

Zemākais piemērojamais pēcapmaksas apjoms par katru maksas autostāvvietas darba dienu ir V zonai – 6 eiro, bet lielākais ir R zonai – 53 eiro.

Tātad iespējams, ka ar pirmajiem diviem pēcapmaksas paziņojumiem automašīnai jau varētu būt piemērots sods no 12 līdz 106 eiro.

Skaidrības labad pieņemsim, ka automašīna sodus līdz klambura piešķiršanai saņēmusi Vīlandes ielā. Tātad, ja autostāvvieta kontrolēta katru dienu, klamburu un vēl 17 eiro lielu pēcapmaksas paziņojumu iespējams saņemt trešajā dienā, kad nenomaksātais sods ir 29 (12+17) vai 34 (17+17) eiro.

Lai gan pagājusi teju nedēļa, šī teksta uzdevuma "āķis" ir 18. novembris, kas iekrita svētdienā.

Pieņemot, ka klamburu uz automobiļa, kurā reiz vizinājies pats Kambala, uzlika dienā, kad par to informēja "Apollo.lv", sods attiecīgi pieaug par 17 eiro ar katru nākamo autostāvvietas darba dienu.

Līdz šim autostāvvietas darba dienas bijušas 17. novembris, kad, pēc "Apollo.lv" sniegtās informācijas, saņemts gan 17 eiro sods, gan klamburs, 21., 22. un 23. novembris.

Tātad, ja automašīnas riteņi nav bloķēti jau ātrāk, līdz 23. novembrim iekrātā soda summa varētu sasniegt 97 eiro (29 eiro + 17 eiro x 4 darba dienas) vai 102 eiro (34 eiro + 17 eiro x 4 darba dienas).

Neizskatot dažādās variācijas par citos apstākļos saņemtiem pirmajiem diviem sodiem un balstoties "Apollo.lv" sniegtajā informācijā, varam uzskatīt šo teksta uzdevumu par izrēķinātu.

Kas tālāk?

30 dienu laikā no paziņojuma sastādīšanas dienas maksas autostāvvietas lietotājs var iesniegt pretenziju par paziņojuma atcelšanu, kurā jānorāda pamatots iemeslu paziņojuma atcelšanai. 

Rīgas maksas autostāvvietu saistošajos noteikumos gan nav uzskaitīts, kas uzskatāms par pamatotu iemeslu. Tas tātad atkarīgs no individuālu situāciju vērtējuma.

Pretenziju izskata 15 dienu laikā, pēc kurām to attiecīgi vai nu atzīst par pamatotu un paziņojumu atceļ, vai arī pretenziju atzīst par nepamatotu un paziņojumu atstāj spēkā.

Tomēr neatkarīgi, vai par kādu no sodiem iesniegta sūdzība, ja transportlīdzeklim tiek lietota riteņu bloķēšanas ierīce, maksas autostāvvietas lietotājam ir pienākums veikt visu piemēroto sodu apmaksu.

Pēc tam iespējams iesniegt sūdzību un, ja tā tiek atzīta par pamatotu, samaksātā summa tiek atgriezta.

Bet ne tikai pretenziju iesniegšanai ir 30 dienu termiņš.

Saskaņā ar saistošo noteikumu 27. punktu sods jāsamaksā 30 dienu laikā no paziņojuma sastādīšanas dienas. 

Ja sods netiek samaksāts šajā termiņā, pēcapmaksa piedzenama no transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā transportlīdzekļa turētāja vai, ja turētājs nav norādīts, no transportlīdzekļa īpašnieka.

Kā arī pēc 30 dienām stāvvietas apsaimniekotājam ir tiesības veikt pēcapmaksas atgūšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un nodot informāciju par soda nemaksātāju reģistrētā parādnieku un kredītvēstures datubāzē kreditoru tiesību aizsardzības mērķiem.

"Apollo.lv" jau vēstīja, ka auto, uz kura grezni attēlots bijušais basketbolists Kaspars Kambala, novietots Rīgas centrā, Vīlandes ielā. Tas visās malās apdrukāts ar uzrakstu "Book of Kambala" un fotogrāfiju, kurā Kambala redzams ar boksa cimdiem.

Nav apstiprināts, ka auto pieder pašam Kambalam, taču viņš iepriekš manīts pie tā stūres. Nav zināms, kad klamburs uzlikts. 

FOTO: Kaspara Kambalas vārdā rotātajam auto uzlikts klamburs

Komentāri (5)CopyTelegram Draugiem X Whatsapp
Redaktors iesaka
Nepalaid garām