Meža sertifikācijas vadlīnijas Latvijā kļūst stingrākas

Maija Pohodņeva
, Žurnāliste un rakstniece
Foto: Serrgey75/Shutterstock

Sertifikācija vienmēr būs priekšnosacījums veiksmīgai produkcijas realizācijai pasaules tirgos, tas attiecas arī uz kokmateriāliem. Produkts no Latvijas ar PEFC sertificēta materiāla preču zīmi sniedz pārliecību uzņēmējiem un patērētājiem, ka ražošanā izmantotie izejmateriāli ir iegūti ilgtspējīgi apsaimniekotā mežā. Meža sertifikācijas vadlīnijas Latvijā kļūst stingrākas, lai iekļautos jaunajos standartos.

Sertifikācijas vēsture

Eiropas mazie un ģimenes meža īpašnieki 1999. gadā sapulcējās, lai izveidotu meža sertifikācijas sistēmu, kas ļautu viņiem pierādīt izcilību ilgtspējīgā meža pārvaldībā. Un tā 24 gadus vēlāk PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) ir kļuvusi par vadošo globālo apvienību, kas savieno nacionālās meža sertifikācijas sistēmas.

PEFC ir starptautiska nevalstiska organizācija, kuras mērķis ir veicināt izcilu meža pārvaldību, izmantojot neatkarīgu trešo pušu sertifikāciju. Šobrīd PEFC ir lielākā meža sertifikācijas sistēma pasaulē.

PEFC ir biedru organizācija, kas atrodas Ženēvā, Šveicē, un tajā ir vairāk nekā 80 biedri no visas pasaules. Šie biedri ietver nacionālās sertifikācijas sistēmas, nevalstiskās organizācijas, arodbiedrības, uzņēmējdarbību, tirdzniecības asociācijas, meža īpašnieku organizācijas un apņēmīgus individuālus dalībniekus. Neatkarīgas nacionālās organizācijas izstrādā un ievieš PEFC sistēmu katra savā valstī. Arī Latvijā. Biedrība "PEFC Latvijas Padome” kopš 1999. gada ir Starptautiskās PEFC organizācijas pārstāvis no mūsu valsts puses. Katras valsts padomes izstrādā starptautiskām prasībām atbilstošu sertifikācijas sistēmu, ņemot vēra nacionālās intereses. Šajā gadījumā – Latvijas situācijai piemērotu dokumentāciju un veic tās uzturēšanu.

Apmēram 10 % no visas pasaules mežiem ir sertificēti – divas trešdaļas no tiem jeb apmēram 300 miljoni hektāru ir sertificēti saskaņā ar PEFC prasībām.

PEFC sertificētie meži atrodas 32 valstīs.

Ņemt vērā visu pušu intereses

Starptautiska mežu sertifikācijas sistēma veicina ilgtspējīgu mežsaimniecību, kuras pamatā ir visaptveroša pieeja, kurā tiek ņemtas vērā dažādas ekoloģiskās, sociālās un ekonomiskās intereses.

Mežu sertifikācija ir process, kura rezultātā tiek pārbaudīta sertificētu uzņēmumu atbilstība standartam, kas pieņemts konkrētā valstī.

Pašu sertifikāciju šī sabiedriskā organizācija, kuras mērķis nav gūt peļņu, neveic, bet uztic vietējām sertifikācijas organizācijām – piesaista neatkarīgus trešās puses auditorus. Latvijā PEFC meža apsaimniekošanas sertifikāciju veic sertifikācijas organizācijas SIA "BM Certification", SIA "SGS Latvija Ltd", "Soil Association Certification" un citas.

“Latvijā ir sertificēti vairāk nekā 50% no mežu teritorijām, un PEFC Piegādes ķēdes sertifikātu (ko izsniedz koksnes produktu ražotājiem un tirgotājiem) ir saņēmuši vairāk nekā 80 uzņēmumu,”

stāsta SIA "BM Certification" valdes loceklis Jānis Švirksts.

PEFC apstiprina nacionālās meža sertifikācijas sistēmas, kas izstrādātas, sadarbojoties interešu grupām, un pielāgotas vietējām prioritātēm un apstākļiem. PEFC pamatdoma – meža sertifikācijai jābūt lokālai, un tāpēc tā izvēlas sadarboties ar nacionālajām organizācijām, lai veicinātu atbildīgu mežsaimniecību.

Meža sertifikācijas būtība – sniegt meža īpašniekiem, neatkarīgi no to lieluma, rīku, lai pierādītu to, ka viņš saimnieko atbildīgi, vienlaikus ļaujot patērētājiem un uzņēmumiem iegādāties ilgtspējīgus produktus.

Meža īpašnieks var sertificēt savu meža apsaimniekošanu divos veidos – individuālajā vai grupas sertifikācijā. Individuālajā sertifikācijā īpašnieks uzņemas atbildību par sertifikācijas procesa nodrošināšanu un ar to saistīto izmaksu segšanu. Grupas sertifikācija ir vairāk piemērota fizisku personu mežu sertifikācijai, gadījumos, kad nav finansiāli izdevīga individuālā sertifikācija mazu meža platību dēļ.

Jauns PEFC standarts

PEFC ilgtspējīgas apsaimniekošanas kritēriji tiek regulāri pārskatīti, lai tajos aktualizētu jaunākos zinātnes pētījumu rezultātus, izmaiņas sabiedrībā un iekļautu jaunākos risinājumus dažādās jomās.

PEFC standarta kritēriji balstīti uz plašas sabiedrības vienošanos, kas formulēta atzītos starptautiskos un starpvaldību procesos un ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas vadlīnijās.

Kritēriji nosaka meža ekosistēmas veselības un vitalitātes uzturēšanu, meža produktīvo funkciju (koksnes un nekoksnes) uzturēšanu un veicināšanu, meža ekosistēmas bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu, aizsardzību un veicināšanu, aizsardzības funkciju uzturēšanu un atbilstošu veicināšanu meža apsaimniekošanā, kas īpaši attiecas uz augsni un ūdeni, kā arī citu sociāli ekonomisku funkciju un nosacījumu uzturēšanu.

Starptautiskā PEFC Padome darbojas kā jumta organizācija. Tā apstiprina katras valsts nacionālās meža sertifikācijas sistēmas, kas izstrādātas, sadarbojoties interešu grupām, un pielāgotas vietējiem apstākļiem. Katra nacionālā meža sertifikācijas sistēma ir pakļauta stingram trešās puses vērtējumam, kas apstiprina tās atbilstību PEFC ilgtspējības kritērijiem.

“Latvijā ir sagaidāms jauns meža apsaimniekošanas standarts, ko plānots apstiprināt 2024. gada sākumā,”

informē Švirksts.

Uzziņai

  • Pasaulē un Latvijā vadošās ir divas mežu sertifikācijas shēmas: PEFC un FSC®, katrai ir divi sertifikātu veidi – mežu apsaimniekošanas un piegādes ķēdes sertifikāti.
  • Mežu apsaimniekošanas vai koksnes piegādes ķēdes sertifikātu iegūšanai uzņēmumam attiecīgi ir jāvēršas pie kādas no akreditētajām sertifikācijas iestādēm. Audita laikā tiek izvērtēts, vai uzņēmums darbojas atbilstoši standartiem. Latvijā sertifikāciju veic vairākas sertifikācijas iestādes.
  • Piegādes ķēdes sertifikāts ir svarīgs, jo apliecina, ka visā pārstrādes ciklā koksne no sertificētiem mežiem netiek sajaukta ar nesertificētu koksni. Tas apliecina, ka sertifikāta īpašnieka piegādātais produkts pilnīgi vai daļēji ir ražots no kokmateriāliem, kas iegūti sertificētā mežā. Tas tiek izsniegts meža apsaimniekotājiem, mežizstrādes un koksnes pārstrādes uzņēmumiem.
  • Marķēšanas nosacījumi ir strikti! Bez atbilstoša piegādes ķēdes sertifikāta uzņēmums, kas tālāk pārstrādā kokus, nedrīkst marķēt savus produktus ar preču zīmi, pat ja kokmateriāli tiek iegūti FSC vai PEFC sertificētā mežā.

Raksts tapis sadarbībā ar PEFC.

Redaktors iesaka
Nepalaid garām