Ministru kabineta komiteja šodien akceptēja diferencētu bērnu kopšanas pabalsta palielināšanu, paredzot papildu piemaksas, ja ģimenē piedzimuši dvīnīši vai trīnīši.

Pabalsts strādājošām māmiņām tiks maksāts 70% apmērā no personas vidējās algas, no kuras veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas 12 mēnešu laikā pirms bērna piedzimšanas. Minimālais pabalsta apmērs būs 56 lati mēnesī, bet maksimālais — 392 lati.

Nestrādājošās māmiņas saņems pabalstu līdz 50 latiem mēnesī, bet personas, kuras kopj bērnu vecumā no viena līdz diviem gadiem, — līdz 30 latiem mēnesī.

Personām, kuras kopj dvīņus vai trīnīšus vecumā līdz vienam gadam, par katru nākamo bērnu tiks maksāti 50 lati mēnesī, bet vecumā no viena līdz diviem gadiem — par katru nākamo bērnu maksās 30 latu mēnesī.

Paredzēta arī bērna piedzimšanas pabalsta paaugstināšana līdz 296 latiem, kas atbilst zīdaiņa pūriņa vērtībai faktiskajās cenās naudas izteiksmē.

Lai īstenotu bērnu kopšanas pabalsta palielināšanu, nākamā gada budžetā papildus vajadzīgi 20 miljoni latu.

Šis variants vēl jāpieņem valdībā.

Valdības komitejā šodien izskanēja cerība, ka līdz ar akceptēto pabalstu palielināšanu ģimenes nezaudēs ienākumus, kas varētu veicināt dzimstības pieaugumu. Tiek prognozēts, ka līdz ar pabalstu palielināšanu nākamgad dzimstība varētu palielināties par 5%.

Valdības komiteja šodien izskatīja arī trīs citus Labklājības ministrijas (LM) izstrādātos piedāvājumus «māmiņu algu» palielināšanai.

Viens no tiem paredzēja nodarbinātajām personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz vienam gadam, palielināt pabalsta apmēru līdz 80% no vidējās algas, nosakot, ka pabalsts nedrīkstētu būt mazāks kā 64 lati mēnesī, bet maksimālais pabalsta apmērs nedrīkstētu pārsniegt 256 latus mēnesī. Šis variants paredzēja, ka nestrādājošām māmiņām pabalsts varētu būt līdz 55 latiem mēnesī. Personām, kuras kopj bērnu vecumā no viena līdz diviem gadiem, pabalsts būtu līdz 30 latiem mēnesī.

Otrs LM piedāvātais variants paredzēja strādājošām māmiņām paaugstināt bērna kopšanas pabalstu līdz vidējās algas 70% apmēram. Minimālais pabalsts būtu 56 lati mēnesī, bet maksimālais — 448 lati mēnesī. Nestrādājošām māmiņām pabalsts būtu līdz 50 latiem mēnesī, bet personām, kuras kopj bērnu vecumā no viena līdz diviem gadiem, — līdz 30 latiem mēnesī.

Trešais variants paredzēja bērna kopšanas pabalstu līdz gada vecumam maksāt personas vidējās algas 70% apmērā, par pabalsta minimālo apmēru nosakot 90 latus mēnesī, bet par maksimālo — 360 lati mēnesī. Nestrādājošām māmiņām pabalsts būtu līdz 70 latiem mēnesī, bet personām, kuras kopj vienu divus gadus vecu bērnu, pabalsts būtu līdz 35 latiem.