Nepieņem izskatīšanai Simsones prasību pret ķirurgu Ģīli

Uz augšu