Vienotu kritēriju trūkums attiecībā uz sociālo pabalstu piešķiršanas kārtību radījis situāciju, ka cilvēks ar kredītsaistībām vienā pašvaldībā pabalstus saņemtu, bet citā — ne. Aptaujājot pašvaldības, «Panorāmas fokuss» noskaidroja, ka visnepretimnākošākā kredītņēmējiem ir Rīga. Visās citās lielajās pašvaldībās cilvēka kredītsaistības lielākoties nav šķērslis pabalstu saņemšanai. 

«Kredītņēmēju aizsardzība» — šonedēļ «Panorāmas fokusa» temats