TV3 un «Lattelecom» kašķis: PTAC iesaka patērētājiem, kā rīkoties

FOTO: @panchowatkins, CC BY-NC-ND 2.0

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) pauž bažas par situāciju, kas radusies, SIA «Lattelecom» nevienojoties ar mediju grupu «Modern Times Group»(MTG) par TV3 kanāla raidīšanas nosacījumiem interaktīvajā televīzijā, tādējādi atstājot nelabvēlīgā situācijā patērētājus. 

Kā norāda PTAC Patērētāju informēšanas un komunikācijas daļas pārstāve Ilze Žunde, saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu šādā situācijā patērētājiem ir tiesības atkāpties no līguma bez līgumsoda samaksas, tomēr PTAC aicina patērētājus nerīkoties pārsteidzīgi un nesteigties ar līguma laušanu.

Vienlaicīgi PTAC aicina «Lattelecom» un TV3 rast abpusēji pieņemamu risinājumu, lai patērētājiem nodrošinātu TV3 apraidi interaktīvajā televīzijā.

Ņemot vērā publiskajā telpā izskanējušo informāciju, ka gadījumā, ja patērētāji TV3 pārraides pārtraukšanas dēļ vēlas atkāpties no līguma ar «Lattelecom», varētu tikt piemērots līgumsods, PTAC norāda, ka elektronisko sakaru pakalpojuma sniedzēja piedāvājumā esošā TV programmu pakete, par kuru puses vienojušās līguma slēgšanas brīdī, ir uzskatāma par līguma sastāvdaļu un saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 23.panta 3.daļu «abonentam ir tiesības izbeigt elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu bez līgumsoda piemērošanas, ja abonents saņēmis elektronisko sakaru komersanta paziņojumu par līguma nosacījumu grozījumiem, bet tiem nepiekrīt».

PTAC pārstāvji uzsver - lai gan konkrētajā gadījumā «Lattelecom» nav tiesīgs prasīt līgumsodu par līguma laušanu, pastāv dažādi līguma veidi un patērētājam var nākties rēķināties ar citām no līguma izrietošām izmaksām, piemēram, par atlikušo iekārtas vērtību.

Tomēr PTAC iesaka patērētājiem būt apdomīgiem un nepieņemt pārsteidzīgus lēmumus par līgumu laušanu, jo gadījumā, ja «Lattelecom» atjaunos TV3 apraidi digitālajā televīzijā un patērētājs vēlēsies atgriezties pie šī elektroniskā pakalpojuma sniedzēja, tas var būt apgrūtinoši gadījumā, ja būs noslēgts jauns terminēts līgums ar citu elektronisko pakalpojumu sniedzēju.

PTAC aicina arī «Lattelecom» un TV3 tuvākajā laikā rast abpusēji pieņemamu risinājumu esošajai situācijai un vienoties par apraides maksu, neatstājot patērētājus ķīlnieka lomā.

Vienlaicīgi PTAC informē, ka ir uzsākta un turpinās administratīvās lietas izpēte pēc «Lattelecom» iesnieguma, ar lūgumu izvērtēt TV3 realizēto maldinošo komercpraksi, izplatot paziņojumu par sadarbības pārtraukšanu ar «Lattelecom» un aicinot izvēlēties alternatīvu pakalpojumu sniedzēju, kas nodrošina TV3 apraidi, pirms vienošanās par apraides pārtraukšanu «Lattelecom» interaktīvajā televīzijā.

Uz augšu