1937.gads! Par ko šajā dienā rakstīja Latvijas avīzēs?

FOTO: Ekrānuzņēmums/LNB digitālā bibliotēka

Mainās laiki, bet vai mainās cilvēku tikumi? Spriediet paši! Svētku laikā turpinām apskatīt pagājušā gadsimta dienas laikrakstu aktualitātes.

«Rīts»

Latviešu jūrnieki sastapuši jūras nezvēru

Jaunmīlgrāvī ieradies pēc kokmateriālu kravas Latvijas buru - motorkuģis «Elza croy». Kuģis Rīgas ostā nav bijis 4 gadus. «Elza Croy» priekš 3 gadiem Atlantijas okeānā it kā bija sastapies ar milzu jūras nezvēru, par ko toreiz rakstīja visa pasaules prese. Jūras nezvēru Atlantijas okeānā Skotijas rietumu piekrastē teicās redzējuši arī kāda zviedru tvaikoņa jūrnieki. Par jūras nezvēru «Elza croy» īpašnieks Aksels Heislers tagad stāsta: «Tanī dienā ar «Elzu croy» atradāmies ceļā no Madocostas uz Kopenhāgenu. Jūra bija gluda kā spogulis. Apm. 20 jūdzes no piekrastes, ap 1000 m dziļā vietā, apm. jūdzi no kuģa, ieraudzījām jūrā peldam kādu lielu priekšmetu. Devu rīkojumu grozīt kuģa virzienu un tas devās tieši virsū peldošajam priekšmetam, kas peldēja mums pretim. Piebraucot tuvāk, tad jau visu labi varēja saskatīt. Virs ūdens atradās vairāk metru gara krokodīlim līdzīga galva, kas turējās uz gara un samērā tieva kakla. Nezvēra rumpis kopā ar asti bija ne mazāk kā 40 pēdas garš. Viņa platā mugura atradās pa daļai virs ūdens. Kad «Elza croy» atradās no nezvēra tikai nedaudz metrus, devu rīkojumu matrozim mest uz viņu harpūni. Ar lielu sparu mestā harpūne iecirtās nezvēra mugurā un nākošā acumirklī zvērs jau bija nozudis okeāna dzelmē.»

Apgāžoties miroņu svecēm nodegusi pirtiņa

Agrā rīta stundā Mangaļu pagastā noticis savāds nelaimes gadījums. Jēkaba Spalvaina mantinieku pirtiņā dzīvojuši divi nespējnieki — 59 g. vecā Lote Indriksone un 84 g. vecais Pēteris Jansons. Priekš neilga laika sirmgalve saslimusi un nevarējusi vairs no gultas piecelties. Jansons visu laiku slimnieci apkopis. Viņa nomirusi. Ap pusnakti Jansons pie līķa nolicis iededzinātas sveces, pēc kam pirtiņu atstājis. Viņš gribējis iet uz kaimiņiem un ziņot par sirmgalves nāvi. Labā gabalā no pirtiņas viņš atskatījies atpakaļ, ieraudzījis uguns blāzmu. Ar steigu sirmgalvis skrējis uz degošo pirtiņu. Viņš stiprā balsī saucis pēc palīdzības, ko izdzirduši daži Zvejnieka ciema iedzīvotāji. Jansons pieskrējis pie pirtiņas, devies cauri ugunsliesmām iekšā un iznesis līķi ārā. Kad Zvejnieku ciemā atbrauca uguns- dzēsēji, pirtiņa bija jau pilnīgi liesmu varā un pēc dažām desmit minūtēm nodega līdz pamatam. Noskaidrots, ka pēc Jansona aiziešanas sveces apgāzušās un sākusi degt nespējnieku iedzīve. Uguns pārāk vēlu ieraudzīta, kādēļ pirtiņu nebija iespējams glābt. Zaudējumi ap 800 ls.

«Brīvā Zeme»

Jautrība dzimtsarakstu nodaļā

Veffelsas dzimtsarakstu nodaļā, gan divas stundas pēc noliktā laika, ieradušies laulību kandidāti ar saviem lieciniekiem. Visi jautri, un iepriekšējais vakars, šķiet, bija pavadīts ļoti patīkami. Ierēdnim tomēr par viņu «skaidro saprašanu» nekādas šaubas nebija radušās un viņš sācis parasto ceremoniju. Vispirms jautājums līgavainim, vai viņš vēlas doties laulībā ar savu līgavu. «Jā, — pagaidām gan lidz sudrabkāzām,» bijusi viņa atbilde. Ari līgava atbildējusi garāki, kā tas šādos gadījumos paredzēts. Viņa esot ar mieru slēgt laulību, ja tikai virs apsolot vienmēr bagātīgu saimniecības naudu. Viens no laulības lieciniekiem negribējis parakstīties, jo «pirms brokastu ieturēšanas neesot spēka». Pēc tam visa jautrā sabiedrība vienojusies, ka laulības esot gaiša prieka diena cilvēka dzīvē un nav žēlojusi asprātības. Bet jautrībai sekošot laikam diezgan lielas nepatikšanas. Izrādās, ka likuma pants par laulību nepieļauj «jā» vārda vietā lietot citus izteicienus, un šāda lauliba, kur laulāšanas ceremonijā «jā» dota ar visādiem nosacījumiem, neesot uzskatāma par likumiem.

Šoferim Jāmaksā sabrauktajam 18 ls mēnesī līdz mūža beigām

Sestdien Valmierā Rīgas apgabaltiesas sesija skatīja cauri apsūdzību pret šoferi Bruno Salcheru par neuzmanīgu auto vadīšanu pa Valmieras-Matīšu šoseju. Kāds auto pretim braucot sacēlis lielus putekļus, bet šoferis, nepārredzot ceļu, braucis tikai tālāk un, sagriežot mašīnu strauji pa kreisi, uzskrējis pretim braucošam motociklam. Sadursmē smagi ievainots motocikla vadītājs A. Trēziņš un vieglāki I. Rozītis un E. Vasiļevskis. Tiesa B. Salcheru sodīja ar 1 mēn. 2 ned. arestā, sodu nosacīti atlaižot, un apmierināja civilprasību — Trēziņam 773 ls un 18 ls mēnesi līdz mūža beigām, Vasiļevskim 500 ls un I. Rozītim 80 ls.

«Jaunākās Ziņas»

Mironis aizdzinis bēriniekus

K. Solonikos, 13. XI. Misolungā, Grieķijā, šinīs dienās pēc neilgas slimošanās nomira atvaļināts ģenerālis Larnakutoss. Vairāki ārsti konstatēja, ka ģenerālis tiešām miris. Bēru dienā šķirsts ar līķi bija novietots kādā puķēm greznotā zālē un ap to sapulcējās sērojošie bērinieki. Bet kad tie sāka dziedāt kādu dziesmu, ģenerālis pēkšņi izslējās sēdus, izlēca no šķirsta un sāka neganti lamāties un dzīt visus bēriniekus no mājas laukā. Drošsirdīgākie bērinieki izlēca pa logiem, bet bailīgākie paģība.

Uz augšu