Latvijas Radio jau izpildījis vai sācis Valsts kontroles ieteikumu ieviešanu

Una Klapkalne.

FOTO: Edijs Pālens/LETA

Gandrīz visus Valsts kontroles ieteikumus Latvijas Radio jau izpildījis vai sācis to ieviešanu, informēja Latvijas Radio valdes priekšsēdētāja Una Klapkalne.

"Valsts kontroles revīzijas secinājumi ir nepatīkami, bet ne pārsteidzoši, turklāt konstatētās nepilnības par 2016. un 2017. gadu ir bijušas Latvijas Radio valdes dienaskārtībā jau kopš stāšanās amatā pērnā gada oktobrī," vērtēja Klapkalne.

Viņa skaidroja, ka pašlaik jau apstiprināta Latvijas Radio vidēja termiņa darbības stratēģija, pavasarī ieviesta jauna darba samaksas sistēma, sakārtoti sponsorēšanas un reklāmas jautājumi, tāpat pasūtīta jauna metodoloģija raidījumu vērtēšanas kārtībai.

Tālāka procesu sakārtošana paredzēta jaunajā Latvijas Radio vidēja termiņa darbības stratēģijā, tostarp sadarbojoties ar Latvijas Televīziju un Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi.

Klapkalne gan atzina, ka Valsts kontroles ieteikums plānot ikgadējo ilgtermiņa nolietojumu un veikt investīcijas vismaz 10% apmērā no kopējiem ieņēmumiem pie esošās finanšu situācijas nav iespējams.

Aptuveni 90% no radio budžeta tiek izlietoti atlīdzībai, apraides nodrošināšanai un autortiesību maksājumiem, bet atlikusī daļa knapi sedz tekošos maksājumus - ēkas uzturēšanas izmaksas, komunālos pakalpojumus, transportu, minimālas licenču un programmatūras izmaksas, pastāstīja Klapklane.

"Sabiedrisko mediju hroniskais līdzekļu trūkums gadu desmitiem nav ļāvis plānot investīcijas. Lielākā daļa pieprasījumu tehnikas atjaunošanai, IT sistēmu attīstībai un ēkas renovācijai budžeta prioritāšu izvērtēšanas kontekstā ir noraidīti," uzskata priekšsēdētāja.

"Faktiski jāatzīst, ka uzņēmums no valsts budžeta puses tiek finansēts nepietiekamā apmērā, uz ko norāda arī Eiropas Raidorganizāciju apvienības (EBU) dati - ja EBU dalībvalstīs sabiedriskā radio izmaksas uz vienu iedzīvotāju mēnesī ir vidēji 3,08 eiro, tad Latvijas gadījumā summa ir trīsarpus reizes mazāka - 0,89 eiro," skaidroja Klapkalne.

Valsts kontrole, analizējot darba kapitāla rādītājus, atzinusi, ka kapitālsabiedrībai ir nepietiekams finansējums un tā nespēj pastāvēt bez papildus finansējuma piešķīruma.

2018. gadā Valsts kontrole veica likumības un lietderības revīziju "Vai sabiedriskā pasūtījuma īstenošana Radio organizēta mērķtiecīgi", sniedzot deviņus ieteikumus Latvijas Radio darbības pilnveidošanai.

Revīzija veikta par 2016. un 2017. gadu. Valsts kontrole ieteikusi izstrādāt Latvijas Radio vidēja termiņa darbības stratēģiju, ieviest plānveidīgu raidījuma vērtēšanu, plānot ilgtermiņa ieguldījumus, uzlabot sabiedriskā pasūtījuma izpildes atskaites, pilnveidot darba samaksas sistēmu, pārrēķināt atlīdzības izmaksu par neapmaksāto virsstundu darbu 2016. un 2017. gadā, pilnveidot iekšējās kontroles sistēmu, noteikt reklāmas cenas un skaidru atlaižu politikas piemērošanas kārtību. Lielākā daļa no šiem ieteikumiem jau daļēji izpildīti vai ir sākta to ieviešana.

Uz augšu