Eiropā bēgļi nereti kļūst par cilvēku tirdzniecības upuriem

Uz augšu