Vāc parakstus par RNP apkures nodrošinātāja atlaišanu

FOTO: Paula Čurkste/LETA

Sabiedrības iniciatīvu portālā Manabalss.lv sākta parakstu vākšana par līguma laušanu ar pilnsabiedrību Siltumserviss Rīga.

Kā iniciatīvas pieteicējs norādīts Sergejs Glazovs. Viņš uzsvēra, ka uzņēmums Siltumserviss Rīga nespēj nodrošināt kvalitatīvu un savlaicīgu apkures sistēmas un karstā ūdens padeves sistēmas bojājumu novēršanu, remontu un apkalpošanu, tāpēc, lai uzlabotu apkures un karstā ūdens padevi Rīgas mājokļos, viņaprāt, ir nepieciešams izbeigt līgumu ar šo uzņēmumu un noslēgt līgumu ar uzņēmumu Rīgas Siltums.

Glazovs piedāvā pieņemt lēmumu par to, ka Siltumserviss Rīga vairs nav tiesīgs darboties, apkalpojot Rīgas namu pārvaldnieka (RNP) klientus. Vienlaikus iniciatīvā izteikts aicinājums lūgt uzņēmumu Rīgas Siltums atgriezties pie sava darba un noslēgt jaunu līgumu ar RNP par Rīgas iedzīvotāju nodrošināšanu ar karsto ūdeni un apkuri.

Iniciatīvā pausta pārliecība, ka tādējādi Rīgas iedzīvotājiem vairs nebūs problēmu ar apkuri un karsto ūdeni. Iniciatīvu plānots iesniegt izskatīšanai Rīgas domē.

Kā ziņots, apkures sezonas sākumā uzņēmums Siltumserviss Rīga, kuram jānodrošina galvaspilsētas siltumtīklu apsaimniekošana, nav spējis pietiekami kvalitatīvi sadarboties ar rīdziniekiem, tāpēc RNP saņēmis līdz pat 10 000 zvanu dienā ar dažādiem jautājumiem un sūdzībām.

Par nespēju rīdziniekiem savlaicīgi nodrošināt siltumu Rīgas mērs paziņojis, ka pavasarī izvērtēs iespēju sadarbību ar uzņēmumu lauzt, kā arī lems par soda piemērošanu līdz pat 500 000 eiro.

Pirms tam RNP siltumsistēmu apkalpošanu veica Rīgas siltums, taču, balstoties uz Valsts kontroles revīzijas ieteikumu - pakalpojumu sniedzēju izvēlēties konkursa kārtībā, nodrošinot klientiem ekonomiski izdevīgāko pakalpojuma cenu - 2016. gada novembrī RNP izsludināja iepirkums par "Siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi".

Iepirkumā uzvarēja pilnsabiedrība Siltumserviss Rīga. Rīgas siltums piedāvājums tika atzīts par neatbilstošu iepirkuma dokumentācijā ietvertajām prasībām, proti, uzņēmums bija nepareizi aizpildījis finanšu piedāvājumu.

Par iepirkuma rezultātiem Rīgas siltums 2017. gada 30. jūnijā iesniedza iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojā, taču izvērtējot uzņēmuma argumentus un RNP paskaidrojumus, arī birojs atzina, ka RNP rīkojies atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajam un pamatoti atzinis Rīgas siltuma piedāvājumu par neatbilstošu iepirkuma dokumentācijā ietvertajām prasībām.

Aktuālākās ziņas