Mūžīgā sasaluma atkušana apdraud Arktikas naftas laukus un dabasgāzes ieguves vietas

Uz augšu