Elektroniskās identifikācijas kartes būs obligāts identifikācijas dokuments

Uz augšu