Ušakovs uzskata, ka atspēkojis visus VARAM pārmetumus

Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs partijas "Saskaņa" rīkotā mītiņa laikā Rātslaukumā.

FOTO: Zane Bitere/LETA

Rīgas mērs Nils Ušakovs (S) uzskata, ka ir atspēkojis visus vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces (AP) izteiktos pārmetumus par savu darbību, izriet no Ušakova nosūtītas vēstules Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM).

Vēstule pa pastu nosūtīta ceturtdien, 28.martā, un sastāv no 30 lappusēm ar juridisko pamatojumu.

Presei izplatītajā paziņojumā mērs paudis bažas par Pūces rīcības tiesiskumu.

Tāpat Ušakovs norādījis uz, viņa ieskatā, kļūdainu normatīvo aktu traktējumu.

Vēstulē Ušakovs norādījis, ka viņš nav varējis izsniegt "Ernst & Young Baltic" auditoru ziņojumus, kas nav bijuši viņa rīcībā vai saturējuši komercnoslēpumu, nepārkāpjot normatīvajos aktos noteiktās prasības. Mērs uzsvēris, ka VARAM pārstāvjiem un Rīgas domes deputātiem nav ticis liegts iepazīties ar minēto informāciju uz vietas kapitālsabiedrībā.

Ušakovs arī uzsvēris, ka saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem ir noteikts ieguldījums uzņēmuma "Rīgas satiksme" kapitālā 18 432 000 eiro apmērā, kura mērķis ir zaudējumu samazināšana nevis pamatkapitāla palielināšana.

Vēstulē skaidrots, ka "Rīgas satiksmes" maksātspēja pie ieņēmumu apjoma, kur 70% veidoja pašvaldības dotācija, bet 10% valsts dotācija, nav bijusi apdraudēta.

Mērs arī atsaucies uz 2017. gada septembra Valsts kases vēstuli, kurā norādīts, ka "Rīgas satiksme" nav kvalificējama kā grūtībās nonākusi kapitālsabiedrība, bet gan kā kapitālsabiedrība, kura var pretendēt uz valsts aizdevumu.

Mērs arī norādījis, ka Valsts kontroles ziņojumā, uz ko pamatojās VARAM, viņa ieskatā, nav norādīts, ka netiek nodalīta grāmatvedības uzskaite saistībā ar autostāvvietām un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu. Nevienā no dokumentiem nav minēts, ka autostāvvietu ieņēmumu izlietojums nebūtu uzskaitīts, būtu pazuduši naudas līdzekļi vai tamlīdzīgi.

"Apgalvojot, ka "Rīgas satiksme" nenodrošina caurskatāmu grāmatvedības uzskaiti, un ka uzņēmuma kapitāla daļu turētāja pārstāvis nav nodrošinājis Deleģēšanas līguma izpildi, nav pamatoti," uzsvēris Ušakovs.

Komentējot VARAM pārmetumus, Ušakovs arī norādīja, ka likumdošanā iekļautais regulējums noteic statūtos vai dalībnieku sapulces lēmumos nosakāmo summu, nevis dalībnieku sapulces lēmumos nosakāmo kārtību.

Attiecīgi darījuma summu varēja noteikt statūtos vai dalībnieku sapulces lēmumos. Dalībnieku sapulce šādu lēmumu ir pieņēmusi, līdz ar to, Ušakova ieskatā, VARAM secinājums ir nepamatots.

Ušakovs arī norādījis, ka varētu lūgt VARAM sniegt pamatojumu, kas ministrijas ieskatā ir "veikt kontroli pēc būtības par konkrēta darījuma slēgšanu," kā arī sniegt skaidrojumu, kā būtu nosakāmi dalībnieku sapulcē skaņojamo darījumu, kas iekļauti budžeta investīciju plānos, veidi, lai nodrošinātu netraucētu kapitālsabiedrības pamatdarbību.

Atbildot uz VARAM jautājumiem par revidenta ievēlēšanas procedūras ievērošanu, mērs norādījis, ka VARAM neesot norādījusi nevienu normatīvo aktu, kas būtu pārkāpts. Tāpat Ušakovs piebilda, ka valdes rekomendāciju uzklausīšana neesot aizliegta normatīvajos aktos.

Ušakovs arī norādīja, ka attiecībā uz "Rīgas satiksmes" dalībnieku sapulces lēmumiem Rīgas domes Īpašuma departamenta rakstiska atzinuma neesamība nepārkāpjot kādus normatīvos aktus, jo tiem ir tikai rekomendējošs raksturs. Attiecībā uz SIA "Autotransporta direkcija" veikto pārbaudi, Rīgas mērs norāda, ka ministrija neesot vērtējusi lietas apstākļus un no tās puses nav minēts neviens konkrēts pārkāpums un normatīvais akts, kas no pašvaldības puses būtu ticis pārkāpts.

Komentējot pārmetumus, ka domes sēžu sasaukšana nakts laikā neliecinot par labo praksi un labas pārvaldības principa ievērošanu, Ušakovs norāda, ka tas nav likuma pārkāpums. Rīgas dome VARAM esot skaidrojusi apstākļus, kāpēc, "tikai un vienīgi tehnisku iemeslu dēļ", 2017. gada jūlijā un augustā ir tikušas sasauktas Rīgas domes ārkārtas sēdes, un ka deputātiem šī iemesla dēļ nav bijusi liegta iespēja iepazīties ar lēmumprojektiem un tiem pievienotajiem pamatojošajiem dokumentiem, jo jautājumi pirms tam izskatīti nozares komiteju sēdēs.

Pilsētas mēra ieskatā Rīgas domes sniegtie paskaidrojumi šajā jautājumā neesot vērtēti pēc būtības.

Ušakovs kā nepatiesus raksturo pārmetumus, ka deputātiem nav tikusi sniegta pietiekama informācija pirms Rīgas domes sēdēs izskatāmajiem lēmumprojektiem. Viņš norāda, ka ministrijai par to atkārtoti sniegts skaidrojums un pierādījumi.

Attiecībā uz sadzīves atkritumu izvešanu un apsaimniekošanu Ušakovs skaidro, ka atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi pakalpojumu sniegšanā ievēro Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos minētās prasības.

"Par valstij saistošo no Eiropas Savienības tiesību aktiem izrietošo mērķu sasniegšanu ir atbildīga nevis kāda pašvaldība vai visas pašvaldības kopumā, bet gan VARAM kā vadošā valsts pārvaldes iestāde vides aizsardzības jomā," pauž Rīgas domes priekšsēdētājs. Atbildot uz VARAM jautājumiem, Rīgas domes vadītājs arī pauž, ka pašvaldība nav pārkāpusi normatīvo aktu prasības daudzbērnu ģimeņu reģistrācijas procesā.

Kā ziņots, VARAM konstatējusi virkni iespējamu likumu pārkāpumu "Rīgas satiksmes" uzraudzībā un Rīgas domes darbā, par kuriem Ušakovam bija jāsniedz paskaidrojumi.

Paskaidrojumu sniegšanai Ušakovam tika dota nedēļa laika, un pēdējais termiņš bija 28.marts.

Ministrijā skaidro, ka tās pārstāvji ir iepazinušies ar Rīgas domes, tās Finanšu un administrācijas lietu komitejas un Satiksmes un transporta lietu komitejas sēžu protokoliem, sākot ar 2017. gada pavasara beigām, kā arī SIA "Rīgas satiksme" kapitāla daļu turētāja pieņemtajiem lēmumiem un domes pieņemtajiem lēmumiem par "Rīgas satiksmi", sākot ar 2017. gada pavasara beigām.

Izvērtējot atbildes, dokumentus, iesniegumus un sūdzības, ko ministrija ir saņēmusi saistībā ar domes priekšsēdētāja rīcību domes darbības laikā pēc 2017. gada pavasara beigās notikušajām pašvaldību vēlēšanām, ministrija, veicot juridisko pārbaudi, ir fiksējusi iespējamus pārkāpumus.

Uz augšu