VK: Salaspils tērē naudu kvadracikliem un filmu uzņemšanām, nevis kodolreaktora likvidēšanai

Ilustratīvs attēls.

FOTO: AFP/SCANPIX

Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumiem paredzētie valsts budžeta līdzekļi izlietoti citiem, ar objekta likvidāciju nesaistītiem pasākumiem, 2018. gada finanšu revīzijā konstatējusi Valsts kontrole (VK).

Neskatoties uz to, ka Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumus bija plānots sākt jau 2015. gadā un pabeigt piecu gadu laikā, uzdevums joprojām nav izpildīts, tādējādi pieaugot vides radioaktīvā piesārņojuma risks.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 2018. gada budžetā Salaspils kodolreaktora likvidēšanas pasākumu īstenošanai bija ieplānoti 3,3 miljoni eiro, kas 2014.-2015. gadā tika piešķirti kā jaunās politikas iniciatīva un neatliekamais pasākums.

Tomēr tas ir izrādījies atliekams un paredzētie līdzekļi 84% apmērā ir izlietoti citiem, ar reaktora likvidēšanu nesaistītiem pasākumiem.

Līdzekļi tērēti, piemēram, ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā, Valsts drošības komitejas dokumentu digitalizācijas sākšanai un publiskas pieejamības nodrošināšanai, kvadriciklu, to piekabju un apvidus automašīnu iegādei, datorprogrammu licenču iegādei, informācijas sistēmu modernizācijai, jaunas datortehnikas iegādei un esošās datortehnikas nomaiņai, ministrijas administratīvās ēkas atjaunošanas būvprojekta izstrādei, forumu organizēšanai par darbaspēka problemātiku reģionos, noskaidrojuši revidenti.

Arī 2019. un 2020. gada iezīmētā finansējuma daļa Salaspils kodolreaktora likvidēšanas pasākumiem 724 000 eiro apmērā 2018. gadā jau ir novirzīta citiem, ar reaktora likvidēšanu nesaistītiem pasākumiem, tai skaitā padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecības procesa kontroles nodrošināšanai, remigrācijas koordinatora darbu nodrošināšanai katrā plānošanas reģionā, ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas digitālās pārveides projekta īstenošanai, turpmākai Salaspils kodolreaktora uzturēšanai, jo reaktors nav likvidēts iepriekš plānotajos termiņos.

Tā kā Salaspils kodolreaktora likvidācija arī 2018. gadā joprojām nav uzsākta, reaktora drošai uzturēšanai līdz tā likvidācijai ir nepieciešams papildu ikgadējs finansējums 150 000 eiro apmērā.

VARAM nav veikusi mērķtiecīgas darbības Salaspils kodolreaktora likvidācijā, secinājusi VK. Rezultātā plānotā finansējuma apguve ir aizkavējusies, radot vides radioaktīvā piesārņojuma risku un sadārdzinot Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu īstenošanas izmaksas.

Lai nodrošinātu Salaspils kodolreaktora likvidēšanas pasākumu īstenošanu, VARAM kopumā ir piešķirts finansējums 8,2 miljonu eiro apmērā, bet likvidācija joprojām nav sākusies.

Uz augšu