Jēkabpilī daudzdzīvokļu māju rajonos tiek patvaļīgi iezīmētas stāvvietas zaļajās zonās

Uz augšu