Aizliedz jebkādu pulcēšanos reliģiskā nolūkā un privātos pasākumus, izņemot bēru ceremonijas ārtelpās

Aktuālākās ziņas