"Daudzi no mums jūtas apdraudēti Covid-19 pandēmijas dēļ." Arhibīskaps Stankevičs aicina cilvēkus ierobežojumus izmantot, lai pabūtu klusumā

Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs vada dievkalpojumu pirms labdarības koncerta ''Mana Dziesma tev'' Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē, kura laikā tiek vākti līdzekļi Rīgas Katoļu ģimnāzijas īpašo audzēkņu atbalstam.

FOTO: Edijs Pālens/LETA

Dieva aicinājums Viņā ieklausīties šajos apstākļos var nozīmēt arī pieņemt šī brīža ierobežojumus un tos izmantot, lai pabūtu klusumā, sestdienas, 11. aprīļa, vakarā Svētās Mises video tiešraidē uzrunā sacīja Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs.

"Ir svarīgi ieklausīties klusumā, jo, tur, mūsu dvēseles dziļumos, skan Dieva balss," uzsvēra Stankevičs.

Tomēr arhibīskaps arī norādīja, ka ilgstoša vienatne un izolācijas process cilvēkiem ir izaicinājums, kas līdz ar nemieru var radīt apdraudējumu iekšējam līdzsvaram. "Daudzi no mums jūtas apdraudēti, koronavīrusa pandēmijas un tās seku - neziņas, nedrošības sajūtas par nākotni, iztikas problēmu apdraudēti. Šobrīd tas ir reāls risks zaudēt savu dzīvību un materiālās eksistences pamatus," norādīja arhibīskaps.

Kā pretsparu bailēm, kas cilvēkus nomāc esošajā situācijā, Stankevičs norādīja to, ka apziņa par jēgpilni pavadītu dzīvi sniedz miera sajūtu. Pēc viņa teiktā, ir svarīgi apzināties to, ka ļaunākais ir nevis pazaudēt savu fizisko dzīvību, bet izniekot visu savu dzīvi kopumā.

"Tad, kad mēs nostājamies nāves briesmu situācijā, ir svarīgi, lai mēs varētu atskatīties atpakaļ uz savu dzīvi un redzēt, ka tai ir bijusi jēga, ka es neesmu dzīvojis tikai sev, bet man ir gandarījums par to, ko esmu savas dzīves laikā izdarījis, ka esmu atstājis pēc sevis kaut ko citiem - manai ģimenei, bērniem, darbabiedriem, kaimiņiem, valstij, tautai, tās kultūrai. Ja man ir gandarījuma sajūta par nodzīvoto un miers sirdsapziņā, tad mani neparalizē nāves bailes," sacīja Stankēvičs.

Sprediķi arhibīskaps noslēdza ar aicinājumu, lai Evaņģēlijā izskanējušie vārdi "Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība! Kas man tic, tas dzīvos kaut arī būtu miris!" piepildās katra dievkalpojuma dalībnieka un visas tautas dzīvē, lai Dievs atbrīvo mūs no bailēm no nāves un palīdz mums jēgpilni nodzīvot savu mūžu.

Dievkalpojuma noslēgumā arhibīskaps novēlēja priecīgus Kristus augšāmcelšanās svētkus, vēlot, lai tie sniedz iespēju pabūt šaurākā ģimenes lokā, vienlaikus ļaujot arī veltīt laiku klusumam, kurā sastapt Dievu.

Kā norāda katoļu baznīcas pārstāvji, Lielās sestdienas vakars lielākajā daļā kristīgo konfesiju iezīmē Kristus augšāmcelšanās svētku sākumu. Katoļu baznīcā šajā vakarā tiek svinēts dievkalpojums, kurā tiek lasīti vairāki Vecās un Jaunās Derības lasījumi, apcerot pasaules radīšanas, grēkā krišanas un glābšanas vēsturi, kas piepildās caur Kristus nāvi un augšāmcelšanos. Sestdienas vakarā cilvēkus Svētās Mises video tiešraidē uzrunāja arī Stankevičs, skaidrojot dzirdētos Svēto Rakstu fragmentus un sveicot visus Kristus augšāmcelšanās svētkos.