Izdots dokumentu krājums "PSRS okupācijas armijas noziegumi Latvijā. 1940. - 1991."

Aktuālākās ziņas