O 26.01.2021.

Sākta parakstu vākšana par Rīgas Anniņmuižas saglabāšanu kā apkaimes kultūras vietu

Anniņmuižas vēsturiskā ēka Jūrmalas gatvē 76

FOTO: Zane Bitere / LETA

Anniņmuižas biedrība "Riga Annenhof" iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" sākusi parakstu vākšanu par Rīgas Anniņmuižas saglabāšanu kā apkaimes kultūras vietu, informēja biedrības pārstāve Rigonda Bērziņa.

Viņa norāda, ka Latvijas Universitāte šo kultūrvēstures pieminekli ir iecerējusi pārdot, un šobrīd jau tiek plānota otrā izsole. Nekustamam īpašumam Jūrmalas gatvē 76, Rīgā, kopējā platība ir gandrīz astoņi hektāri. Anniņmuiža ar seno parku, alejām un dīķi aizņem aptuveni vienu hektāru no īpašuma kopējās platības. 

"Zemesgrāmatā atdalot Anniņmuižas ansambli kā patstāvīgu nekustamo īpašumu, Latvijas Universitāte var iegūt nepieciešamos ieņēmumus no pārējās nekustamā īpašuma daļas pārdošanas. Anniņmuižu var saglabāt valsts vai pašvaldības īpašumā un atjaunot, pārveidojot to par kultūras un atpūtas vietu," uzskata biedrība.

Nacionālās Kultūras mantojuma pārvaldes Zinātniskās padomes priekšsēdētājs Jānis Krastiņš norāda, ka Anniņmuižas kungu nama ēka ir vienīgā vēsturiskā celtne samērā lielā Rīgas apkaimē, kurā Anniņmuižas vārdu nes vairākas ielas un plašs mežaparks. 

"Ēka ir tipisks eklektisma stila piemineklis ar 19. gadsimta otrajā pusē celtajām savrupmājām raksturīgo izvērsto būvapjomu artikulējumu un izteiksmīgu, renesanses formās veidotām arhitektoniskajām detaļām vienmērīgi piesātinātu un eleganti izkoptu fasāžu apdari," pauž eksperts.

Anniņmuižu veido muižas ansamblis - Anniņmuižas dzīvojamā ēka, kalpu māja, parks ar alejām un dīķis.

"Šobrīd Anniņmuiža kā pēdējā neprivatizētā muiža Rīgā ir viena no retajām šīs apkaimes vēstures liecībām, tāpēc tai jābūt publiski pieejamai, lai tādas Rīgas apkaimes kā Imanta un Zolitūde nesaistītos tikai ar pelēkajiem "guļamrajoniem"," pauž aktīvisti.

Anniņmuiža ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis. Kaut gan iesniegums par pieminekļa statusa paaugstināšanu uz reģionālās nozīmes arhitektūras pieminekli bija iesniegts jau 2019. gada oktobrī, līdz šim atbildīgās iestādes nav veikušas attiecīgus grozījumus valsts pieminekļu sarakstā, pauž Bērziņa.

Savukārt Anniņmuižai piegulošai teritorijai nav nekāda aizsardzības statusa un Rīgas teritorijas plānojuma projektā tā paredzēta kā apbūves zeme daudzdzīvokļu mājām līdz 6. stāvu augstumam.

"Diemžēl, līdz šim Anniņmuiža nav pienācīgi novērtēta, un valsts kā īpašniece nav apzinājusi tās kultūrvēsturisko vērtību. Anniņmuiža ir atstāta novārtā, un sabiedrībai tā nav zināma un pieejama, lai gan ir potenciāla Imantas un Zolitūdes apkaimju iedzīvotāju kultūras un atpūtas vieta," pauž biedrības pārstāvji, norādot, ka, ja teritorija tiks pārdota, jaunais īpašnieks var liegt tai publisku pieeju vai var sākt apkārtnes apbūvi ar daudzstāvu dzīvojamām mājām.

Aktuālākās ziņas