Rīga ik gadu Daugavā likumīgi iepludina miljoniem kubikmetru neattīrītu notekūdeņu

Aktuālākās ziņas