"Gurķi, tomāti > sagriež > pasniedz." Valdības finansēts Covid-19 pētījums sašūpo sociālos tīklus

Fragments no valsts pētījuma programmā "Covid-19 seku mazināšanai".

FOTO: LLU

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sola vērtēt valsts pētījumu programmā "Covid-19 seku mazināšanai" finansiāli atbalstīto pētnieku darbu kvalitāti un atgūt naudu, ja rezultāti būs slikti, aģentūru LETA informēja IZM Komunikācijas nodaļā.

Ar šādu paziņojumu IZM nāk klajā pēc tam, kad sociālajos medijos tika plaši apspriests Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) rektores Irinas Pilveres vadībā veiktais pētījums "Vietējo pārtikas ķēžu pārstrukturizēšana un noturības stiprināšana krīzes un pēckrīzes laikā Latvijā", kurā 30 no 430 pētījuma lappusēm bija veltītas ēdienu gatavošanas tehnoloģiskajām kartēm jeb ēdienu gatavošanas receptēm, kuras, komentētāju vērtējumā, ir sen zināmas un nav no jauna radītas zināšanas. Piemēram, kāda shēma vēstīja: "Dārzeņu uzkodas. Gurķi, tomāti > sagriež > pasniedz."

FOTO: LLU

Šī projekta mērķis bija piedāvāt atbildes uz jautājumiem saistībā ar tautsaimniecības noturību pret satricinājumiem, vietējās pārtikas ražošanas veicināšanu un ekonomikas pašpietiekamību, valsts parāda risku mazināšanu, cilvēkresursu un zināšanu aizplūdes riska mazināšanu un citu.

IZM uzsver, ka tā iestājas par zinātnisko izcilību, tāpēc visi valsts pētījumu programmu projekti tiks vērtēti atbilstoši Eiropas Savienības (ES) Pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" vērtēšanas pieejai un principiem, "izvirzot augstas prasības projektu īstenošanai un rezultātiem".

Ministrija sola, ka tiks stingri vērtēta rezultātu atbilstība programmas mērķiem un uzdevumiem, tostarp piesaistot neatkarīgus ārvalstu zinātniskos ekspertus. Ja vērtējuma rezultātā tiks secināts, ka projekta mērķis nav sasniegts vai tikai daļēji sasniegts, nepamatoti izlietotais finansējums tikšot atgūts, sola IZM.

Ministrija uzsver, ka, novērtējot desmit projektos iesaistīto vairāk nekā 450 Latvijas zinātnieku darbu, kādā no apakšprojektiem konstatētās nepilnības nemazinās pārliecību par pārējo valsts pētījumu programmas projektu pievienoto vērtību un ietekmi uz Covid-19 seku mazināšanu, lai sagatavotu pierādījumos balstītas rekomendācijas Covid-19 krīzes pārvarēšanai.

Ievērojot sabiedrības pamatoto interesi, projektu īstenotājiem ir jānodrošina skaidra un nepārprotama informācija par projektu rezultātiem un sabiedrības ieguvumiem, nepieciešamības gadījumā to skaidrojot arī padziļināti, nepieļaujot iespējamus pārpratumus un spekulācijas, piebilst ministrijā.

IZM informē, ka pagājušā gada decembra beigās ir noslēgusies visu projektu aktīvā īstenošanas fāze, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par valsts pētījumu programmu īstenošanu septiņiem no desmit projektiem piešķirts trīs mēnešu pagarinājums bez papildu finansējuma piešķiršanas, savukārt diviem projektiem piešķirts 6 mēnešu pagarinājums.

IZM skaidro, ka, analizējot projektu rezultātus un finanšu līdzekļu izlietojuma lietderību, programmas īstenošanas un uzraudzības komisija izvērtēs saturiskos pārskatus, kas bija jāiesniedz šā gada 4.janvārī, savukārt komisijas izvērtēšanas rezultāti būs pieejami februārī.

Gadījumā, ja projekta rezultāti un saturiskie pārskati par projekta rezultātiem neatbilst izvirzītām prasībām, programmas īstenošanas un uzraudzības komisija pieņem lēmumu par nepamatoti izlietotā projekta īstenošanai piešķirtā finansējuma atgūšanu.

Projektu sagatavoto zinātnisko pārskatu, tostarp projektu sasniegto rezultātu, zinātniskā ekspertīze, ko nodrošinās neatkarīgi ārvalstu zinātniskie eksperti, piemērojot ES Pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" vērtēšanas pieeju un principus. Zinātniskās ekspertīzes rezultāti būs pieejami maijā, savukārt attiecībā uz projektiem, kas pagarināti par sešiem mēnešiem - augustā.

Gadījumā, ja noslēguma zinātniskā pārskata ekspertīzes vērtējumā, kas veikts atbilstoši zinātniskās ekspertīzes metodikai, atzīs, ka projekta mērķis nav sasniegts vai tikai daļēji sasniegts, komisija pieņems lēmumu par nepamatoti izlietotā finansējuma atgūšanu pilnībā vai daļēji.

Latvijas Zinātnes padome (LZP) veiks projekta īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma un izmaksu efektivitātes kontroli pēc 15.janvāra, kad tiks saņemti finanšu pārskati. Izvērtēšanas rezultāti būs pieejami februārī.

LZP, konstatējot neatbildības, nodrošina nepamatoti izlietotā finansējuma atgūšanu, uzsver IZM.

IZM norāda, ka tās mājaslapā ir publicēts LZP sagatavotais informatīvā ziņojuma projekts par valsts pētījumu programmā "Covid-19 seku mazināšanai" sasniegtajiem rezultātiem. Ziņojuma projekts esot sagatavots, balstoties uz projektos paveikto un sasniegto no 2020.gada jūlija līdz oktobra beigām, kā arī pētot Covid-19 saslimšanas otrā viļņa attīstības dinamiku rudens periodā.