T 21.04.2021.

Olaines novadā piešķirs vienreizēju 50 eiro pabalstu mācību procesa atbalstam

Ilustratīvs attēls.

FOTO: Shutterstock

Olaines novada pašvaldība izmaksās vecākiem vienreizēju pabalstu 50 eiro apmērā mācību procesa atbalstam, lēmusi novada dome.

Lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības radīto negatīvo ietekmi un spriedzi ģimenēs ar bērniem, kuri mācās vispārējās pamata vai vispārējās vidējās izglītības iestādēs, Olaines novada pašvaldība radusi iespēju novada iedzīvotājiem sniegt papildu atbalstu Covid-19 krīzes laikā, piešķirot vienreizēju pabalstu mācību procesa atbalstam par katru izglītojamo. Ģimenēm, kurās ir izglītojamie, radušies papildu izdevumi un slodze, lai spētu nodrošināt attālināto mācīšanos, norādīja pašvaldībā. Tāpēc pabalsta mērķis ir palīdzēt izglītojamajiem attālināto mācību procesā, piemēram, palīdzēt iegādāties tehnisko nodrošinājumu - austiņas, mikrofonu, kameru -, pieslēgt jaudīgāku internetu.

Tāpēc domes sēdē pieņemts lēmums ārkārtējās situācijas laikā piešķirt vienreizēju pabalstu mācību procesa atbalstam 50 eiro apmērā vienam no vecākiem par katru bērnu ģimenē. Pabalsts pienākas, ja izglītojamais uz 2021.gada 1.janvāri ir deklarēts Olaines novada administratīvajā teritorijā un mācās vispārējās pamata vai vispārējās vidējās izglītības iestādē un ir vecumā līdz 20 gadiem.

Pabalsts tiks izmaksāts gan par tiem izglītojamajiem, kuri ir deklarēti Olaines novadā un mācās Olaines novada skolās, gan par tiem izglītojamajiem, kuri ir deklarēti novadā, bet mācās vispārējās izglītības iestādēs ārpus Olaines novada administratīvās teritorijas. Lēmums attiecas arī uz Olaines novadā deklarētājiem bērniem, kuri apmeklē speciālās izglītības iestādes.

Lai saņemtu pabalstu, bērna likumiskajam pārstāvim jāiesniedz iesniegums Olaines sociālajam dienestam līdz 30.aprīlim.

Saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem uz 2021.gada 22.februāri Olaines novada administratīvajā teritorijā ir deklarēti 2346 bērni un jaunieši, kuri mācās vispārējās pamata vai vispārējās vidējās izglītības iestādēs, no kuriem 1649 mācās Olaines novada iestādēs. 697 mācās citu pilsētu vai novadu skolās. Ņemot vērā šos datus, pašvaldības budžetā vienreizēja pabalsta mācību procesa atbalstam izmaksai ir paredzēti 115 000 eiro.