"Rīgas cirka" vēsturiskās ēkas pārbūvei tiks piešķirti 300 000 eiro

Rīgas cirks izkārtne.

FOTO: Paula Čurkste/LETA

No budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" SIA "Rīgas cirks" vēsturiskās ēkas Merķeļa ielā 4, Rīgā, pārbūvēšanai tiks piešķirti 300 000 eiro, šodien lēma valdībā.

Kultūras ministrija (KM) norāda, ka Ministru kabinetā (MK) 18.martā atbalstīta papildu finansējuma piešķiršana ar Covid-19 krīzes seku pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu saistītu augstas gatavības projektu īstenošanai 2021. un 2022.gadā sadalījumā pa ministrijām. KM pieprasījusi līdzekļus 22 miljonu eiro apmērā profesionālās mākslas iestādēm un mantojuma iestādēm.

Atbilstoši informatīvā ziņojuma tabulā norādītajai informācijai KM pieprasījusi līdzekļus 22 467 737 eiro apmērā kultūrizglītības iestādēm, profesionālās mākslas iestādēm un mantojuma iestādēm.

KM ir apkopojusi informāciju par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes seku pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu, un šo pasākumu ietvaros paredzēts veikt investīcijas 1 474 553 eiro apmērā projekta "Rīgas cirka vēsturiskās ēkas Merķeļa ielā 4, Rīgā, pārbūve" īstenošanai.

Pēc KM paustā, 2019.gada novembrī "Rīgas cirks" noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu projekta "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana ēkai Merķeļa ielā 4, Rīgā" īstenošanai, kura mērķis ir paaugstināt ēkas energoefektivitāti.

Līgumā kopējie attiecināmie izdevumi tika paredzēti 2,9 miljonu eiro apmērā, tajā skaitā līgumi jau noslēgti par 581 782 eiro, būvdarbiem atlicinot 2,3 miljonus eiro. KM atzīmēja, ka projektā galvenās darbības saistītas ar ēkas energoefektivitātes celšanu - bēniņu pārsegumu un kupola pārbūve un siltināšana, centralizētas ventilācijas sistēmas ierīkošana, pagalma fasādes sienu siltināšana, esošo logu un durvju nomaiņa, apkures sistēmas un siltummezgla pārbūve un modernizācija, elektroapgādes sistēmas atjaunošana un modernizēšana.

KM vērsa uzmanību, ka no minētā finansējuma 2020.gadā tika pabeigti projektēšanas darbi un projekta ekspertīze, kā arī izsludināti iepirkumi būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanai un būvniecības veikšanai. 2021.gadā paredzēts veikt projektā paredzētos demontāžas darbus un sākt būvdarbus. Savukārt 2022.gadā paredzēts veikt visus montāžas darbus, inženiertehnisko tīklu izbūves darbus, apdares darbus. Projekta gala termiņš ir 2022.gada oktobris.

KM skaidroja, ka 2021.gada maijā atklāta konkursa rezultātā tika pasludināts uzvarētājs būvdarbu konkursā - pilnsabiedrība "Adecco Group" - par kopējo līguma summu 3,8 miljonu eiro apmērā. Savukārt starpība starp pieejamo ERAF finansējumu būvdarbiem par 2,3 miljoniem eiro un noslēgtā līguma summu ir 1,4 miljoniem eiro, kas veido nepieciešamo papildu finansējumu būvdarbiem.

KM uzsvēra, ka papildu finansējuma piešķīrums nodrošinās ERAF projekta pabeigtību, sasniedzot projekta rezultatīvos rādītājus.

Pēc KM paustā, lai "Rīgas cirks" nodrošinātu ar Covid-19 krīzes seku pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu saistīta augstas gatavības projekta - Rīgas cirka vēsturiskās ēkas Merķeļa ielā 4, Rīgā, pārbūves - īstenošanu, sedzot trūkstošo summu projekta pabeigšanai, no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2021.gadā nepieciešams finansējums 300 000 eiro apmērā, bet 2022.gadā būs nepieciešami 1,1 miljoni eiro.