Pie Ilmāra Rimšēviča atrod mirušā liecinieka Igora Buimistera grozīto liecību melnrakstu

Aktuālākās ziņas