Ministru kabinets jau deviņas stundas aiz slēgtām durvīm meklē risinājumu Covid-19 situācijai

Aktuālākās ziņas