Veidos Eiropas Komisijas biroju Grenlandē

Grenlande. Ilustratīvs attēls.

FOTO: Shutterstock

Eiropas Savienība (ES) izveidos Eiropas Komisijas (EK) biroju Grenlandē, lai piešķirtu Arktikas jautājumiem redzamāku lomu ES ārējās attiecībās. 

ES augstais pārstāvis un EK ceturtdien nāca klajā ar savu pieeju aktīvākai ES iesaistei virzībā uz mierīgu, ilgtspējīgu un pārtikušu Arktiku. EK skaidroja, ka Arktikas reģions ES ir stratēģiski ļoti nozīmīgs no klimata pārmaiņu, izejvielu, kā arī ģeostratēģiskās ietekmes viedokļa.

Paziņojums ir reakcija uz šīm ģeopolitiskajām, vides, ekonomiskajām, drošības un sociālajām problēmām un iespējām. Tā mērķis ir stiprināt sadarbību ar partneriem, lai rastu ilgtspējīgu pieeju to pārvarēšanai.

EK akcentēja, ka ES kā nozīmīga ekonomikas dalībniece ir līdzatbildīga par globālu ilgtspējīgu attīstību, tai skaitā Arktikas reģionā, un par tā iedzīvotāju, tai skaitā pirmiedzīvotāju, iztiku. ES būtiski ietekmē Arktiku ar savu vidisko pēdu un pieprasījumu pēc resursiem un produktiem.

Tāpat EK skaidroja, ka klimata pārmaiņas ir Arktikas lielākais apdraudējums. Tās ir sasniegušas vēl nepieredzētu krīzes punktu. ES ir pasaules līdere šajā cīņā un ir gatava pilnībā iesaistīties un uzņemties globālu atbildību, īstenojot savu vērienīgo mērķi līdz 2050.gadam kļūt klimatneitrālai un līdz 2030.gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 55%, kā noteikts jaunajā klimata aktā un Eiropas zaļā kursa priekšlikumu paketē ceļā uz ANO Klimata izmaiņu konferenci (COP26).

EK norādīja, ka ES Arktikas iesaistes pamatā būs Eiropas zaļā kursa tiesību aktu priekšlikumu kopums, kā arī ES jaunā pieeja ilgtspējīgai zilajai ekonomikai, kas tiks atbalstīta ar zinātni, inovāciju un reģionālajiem ieguldījumiem.

Šis paziņojums aizstās kopīgo paziņojumu "Integrēta ES politika attiecībā uz Arktiku", kas pieņemts 2016.gada 27.aprīlī. ES Arktikas politika pirmo reizi tika ieskicēta 2008.gadā un kopš tā laika tiek regulāri pārskatīta. 2019.gada decembrī dalībvalstis ES Padomes secinājumos aicināja EK un ES Augsto pārstāvi turpināt īstenot ES Arktikas politiku un sākt ES Arktikas politikas pārskatīšanas procesu.