Ņem vērā! No 1. novembra vakcinētie seniori saņems 20 eiro pabalstu. Kā pabalstu izmaksās un kas par to jāzina? (26)

Nauda, Covid-19. Ilustratīvs foto. Foto: Shutterstock
Apollo.lv

No 1. novembra līdz nākamā gada 31. martam seniori, kas vakcinēti pret Covid-19 vai saņēmuši konsīlija atzinumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju, saņems atbalstu 20 eiro apmērā, paredz Saeimas pieņemtie grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā. Portāls "Apollo.lv" apkopoja pieejamo informāciju par pabalstu izsniegšanu.

Kas saņems pabalstu?

Pabalstu katram Latvijā dzīvojošam cilvēkam, kurš līdz šī gada beigām būs sasniedzis 60 gadu vecumu, izmaksās, ja būs pabeigts pilns vakcinācijas kurss pret Covid-19 infekciju vai arī, ja veselības dēļ nevar vakcinēties un atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 219. punktam cilvēks ir saņēmis klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai speciālistu konsilija atzinumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju pret Covid-19.

Pabalsta izmaksu sāk ar tā mēneša pirmo datumu, kurā persona ir pabeigusi pilnu vakcinācijas kursu. Tātad maksimālais iespējamais pabalsta izmaksas laiks ir pieci mēneši.

Foto: Mobilais vakcinācijas punkts

Pabalstu varēs saņemt tikai tie cilvēki, kuri dzīvo Latvijā. Ar to ir saprotama tāda persona, kura reāli dzīvo Latvijā. Ja personas deklarētā dzīvesvietas adrese ir Latvijā, bet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras rīcībā ir informācija, ka tās dzīvesvieta ir citā valstī, tad tiek uzskatīts, ka šī persona nedzīvo Latvijā, norādījusi Labklājības ministrija.

Pabalstu izmaksās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA).

Kā notiks pabalsta izmaksa?

VSAA par laikposmu no 2021. gada 1. novembra līdz 2022. gada 31. martam izmaksās 20 eiro pabalstu mēnesī Latvijā dzīvojošām personām, kuras līdz 2021. gada 31. decembrim ir sasniegušas 60 gadu vecumu un pabeigušas pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 vai saņēmušas medicīnisko atzinumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju pret Covid-19.

Pabalsta izmaksu VSAA uzsāks decembrī, izmaksājot 20 eiro par novembri un decembri, tātad tie būs 40 eiro, pēc tam 20 eiro izmaksās reizi mēnesī līdz 2022. gada martam (ieskaitot).

Pabalstu izmaksās bez iesnieguma, ja persona saņem kādu no VSAA izmaksātajām pensijām, atlīdzībām vai pabalstiem.

Foto: Lielie vakcinācijas centri

Iesniegums VSAA pabalsta saņemšanai jāiesniedz, ja persona novembrī vai decembrī VSAA pakalpojumus nesaņem un tāpēc VSAA rīcībā nav informācijas par kontu, uz kuru pabalstu pārskaitīt.

Personām, kuras VSAA pakalpojumu saņem:

 • Dzīvesvietā – to piegādās bez maksas kopā ar ikmēneša pensiju, pabalstu vai atlīdzību.
 • Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā – ikmēneša 20 eiro pabalsta izmaksas datums var atšķirties.

Personām, kuras VSAA pakalpojumus nesaņem, VSAA adresētajā iesniegumā jānorāda:

 • Vārds, uzvārds, personas kods.
 • Tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese saziņai.
 • Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) konta numurs.

Iesniegumu VSAA var iesniegt:

 • Elektroniski oficiālajā e-adresē (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu).
 • Elektroniski e-pastā Latgale@vsaa.gov.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu).
 • Nosūtot pa pastu jebkurai nodaļai vai ievietojot VSAA klientu apkalpošanas centros izvietotajās pasta kastītēs darba laikā.

Ja vakcinācija veikta citā valstī

Iesniegums vajadzīgs arī tad, ja persona saņēmusi klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai speciālistu konsilija atzinumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju vai ja sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas sertifikāts (ES digitālais Covid-19 sertifikāts) saņemts citā Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ) dalībvalstī.

VSAA piešķirs pabalstu, ja:

 • No Nacionālā veselības dienesta (NVD) būs saņemta informācija par vakcinācijas kursa noslēgšanu

vai

 • Persona pati kopā ar iesniegumu VSAA būs iesniegusi un tam pievienojusi Eiropas Savienības digitālo Covid-19 sertifikātu, kas saņemts citā Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ) dalībvalstī, vai tā kopiju.
 • Persona kopā ar iesniegumu VSAA būs iesniegusi un tam pievienojusi klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai speciālistu konsilija atzinumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju.

Ja personai, kas atbilst 20 eiro pabalsta piešķiršanas kritērijiem, nav izsniegts ES digitālais Covid-19 sertifikāts, jo vakcinācija ir veikta valstī, kas nav ES/EEZ dalībvalsts, jāvēršas NVD ar iesniegumu par ārvalstī veiktās vakcinācijas pret Covid-19 fakta atzīšanu.

Jau ziņots, ka Labklājības ministrija (LM) aprēķinājusi, ka izdevumi pabalstiem kopā veidos apmēram 48,504 miljonus eiro, tostarp 18,453 miljonus eiro šajā gadā un 30,052 miljonus eiro 2022.gadā.

Aprēķins balstās uz pieņēmumu, ka novembrī vakcinēti būs 80% no vecuma grupas pārstāvjiem, savukārt no decembra vakcinācijas aptverei starp senioriem būtu jābūt jau 95%. Pēc Nacionālā veselības dienesta (NVD) datiem 2021.gada oktobrī pirmo vakcināciju vecumā virs 60 gadiem veikušas 57% personu, tomēr cilvēku uzvedība un vakcinācijas temps precīzi nav noprognozējams.

Pieņemtās izmaiņas nosaka, ka pabalstu VSAA sāks izmaksāt 2021.gada decembrī, vienlaikus izmaksājot pabalstu par novembri un decembri. Šāda pāreja nepieciešama, lai VSAA varētu pielāgot savu informācijas sistēmu pabalsta izmaksai, lai saņemtu nepieciešamo informāciju no NVD un sagatavotu sarakstus pabalsta izmaksai.

VSAA personāla virsstundu darba apmaksai paredzēts piešķirt papildu 37 893 eiro, savukārt VSAA informācijas sistēmas pielāgošanai - vēl 21 236 eiro.

 

Aktuālākās ziņas
Nepalaid garām
Uz augšu