Ņem vērā! ⟩ Ienākumu deklarācijas iesniegšana sākas 1. martā. Aktuālākais, kas jāzina (1)

Apollo.lv
CopyTelegram Draugiem X Whatsapp
Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls. Foto: fizkes/Shutterstock

Ar 1. martu sākas gada ienākumu deklarācijas iesniegšana, lai atgūtu no valsts pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem. "Apollo" apkopoja svarīgāko, kas jāņem vērā.

Kā var iesniegt ienākuma deklarāciju?

VID aicina deklarāciju iesniegt elektroniski, Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), jo tajā automātiski ielasās visi VID rīcībā jau esošie dati un aprēķinās maksājamās summas. Tāpat VID arī aicina nesniegt deklarācijas tieši marta pirmajās dienās, jo gadījumā, ja sistēmai vienlaicīgi cenšas pieslēgties pārmēru liels lietotāju skaits, tā var darboties lēnāk vai uz laiku nebūt pieejama.

Ir arī iespēja pierakstīties uz VID klātienes apmeklējumu kādā no VID klientu apkalpošanas centriem, sākot no 1. marta zvanot pa tālruni 67120005, vai arī doties uz tuvāko valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru, kur darbinieki sniegs pilnvērtīgu palīdzību deklarācijas aizpildīšanā EDS. Ierodoties klātienē, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte) un, ja cilvēks izmanto internetbanku, - internetbankas lietotājvārdam un parolei, lai varētu pieslēgties VID EDS.

Un tikai gadījumā, ja cilvēkam nav nevienas no minētajām iespējām, gada ienākumu deklarācijas veidlapas joprojām var izdrukāt VID tīmekļvietnē, aizpildīt un nosūtīt VID pa pastu (Talejas iela 1, Rīga, LV-1978), tomēr papīra veidlapā pastāv ļoti augsts risks norādīt nekorektus datus, jo tādā gadījumā cilvēkam pašam deklarācijā jāieraksta visa informācija, kas citādi elektroniski tiktu ielasīta no dažādām valsts informācijas sistēmām.

Kam ienākumu deklarācija ir jāiesniedz obligāti?

Daļa iedzīvotāju var iesniegt ienākumu deklarāciju brīvprātīgi, bet indivīdiem, kas pagājušajā gadā veikuši saimniecisko darbību, piemēram, guvuši ienākumus ārzemēs vai izīrējuši mājokli, ienākumu deklarācija jāiesniedz obligāti.

Iedzīvotāji, kam tas jādara obligāti, var iesniegt deklarācijas trīs mēnešu laikā, līdz pat 1. jūnijam, bet brīvprātīgi attaisnoto izdevumu atgūšanai to var darīt trīs gadu garumā.

Gada ienākumu deklarāciju var precizēt par trim iepriekšējiem gadiem iesniegtās gada ienākumu deklarācijas, pievienojot tām papildu čekus.

Šā gada laikā iesniegt gada ienākumu deklarāciju var ne tikai par 2021. gadu, bet arī par 2020. gadu, 2019. gadu un līdz 2022.gada 16. jūnijam par 2018. gadu, informē VID.

Obligāti 2021. gada deklarācija līdz 1. jūnijam (ja personas kopējie 2021. gada ienākumi pārsnieguši 62 800 eiro - līdz 1. jūlijam) jāsniedz tiem iedzīvotājiem, kuriem saistībā ar progresīvās nodokļa likmes vai diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu ir radusies nodokļa starpība, kas jāpiemaksā valsts budžetā, kā arī visiem tiem, kuri:

 • ir veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.);
 • ir guvuši ienākumus ārvalstīs, tajā skaitā jūrnieki, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, izņemot gadījumu, ja nodokļa maksātājs ir saņēmis algota darba ienākumus, kas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisku nodokli;
 • ir guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā gadā pārsniedza 10 000 eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas);
 • ir guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10 % nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no nekustamā īpašuma izīrēšanas, ja Valsts ieņēmumu dienestam ir paziņots par nereģistrējamas saimnieciskās darbības veikšanu, vai guvuši ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā);
 • ir guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, t.sk. no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

VID "Apollo" norāda, ka šogad nav būtisku izmaiņu gada ienākumu deklarācijas iesniegšanā.

Nelielas izmaiņas paredzētas gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanā:

 • profesionāliem sportistiem, saņemot algota darba ienākumu no profesionālā sporta,
 • remigrējušiem diasporas locekļiem, piemērojot ārvalstu pensionāra neapliekamo minimumu,
 • izmaiņas valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu norādīšanā, zaudējumu un izdevumu pārsnieguma pārskata aizpildīšanā lauksaimniekiem D3 pielikumā.

Šīm personām gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz elektroniski - izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Tāpat kā līdz šim, iedzīvotājiem, kuru ienākumiem tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis, ir jāseko līdzi tam, vai gada laikā piemērotie nodokļu atvieglojumi un VID prognozētais neapliekamais minimums atbilst viņu kopējiem gada ieņēmumiem. No tā ir atkarīgs, vai, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, valsts nodokli atmaksās, vai arī tas būs jāpiemaksā.

Nodokļa piemaksa tiks fiksēta arī tad, ja deklarācija nebūs iesniegta, savukārt, lai atgūtu gada laikā pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem (izglītību, medicīnu, zobārstniecību, iemaksām pensiju fondos u.c.), deklarācija ir jāiesniedz.

Brīvprātīgā gada ienākumu deklarācijas iesniegšana par 2021. gadu

Savukārt brīvprātīgi, lai atgūtu attaisnotos izdevumus, gada ienākumu deklarāciju šogad varēs iesniegt ne tikai par 2021. gadu, bet arī par 2020. un 2019. gadu, bet līdz 2022. gada 16. jūnijam – vēl arī par 2018. gadu.

Brīvprātīga gada ienākumu deklarācijas iesniegšana par gada ienākumiem: nodokļa pārmaksas atmaksa, attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.
Brīvprātīga gada ienākumu deklarācijas iesniegšana par gada ienākumiem: nodokļa pārmaksas atmaksa, attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem. Foto: VID foto

Ikviena fiziska persona, kura guvusi ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamus ienākumus, var atgūt 20% no saviem vai savu ģimenes locekļu izdevumiem par:

 • kvalifikācijas paaugstināšanu,
 • specialitātes iegūšanu,
 • augstākās izglītības iegūšanu,
 • bērnu interešu izglītības programmu apgūšanu,
 • medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu,
 • veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem apdrošināšanas sabiedrībām, kas izveidotas un darbojas saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu.

Fiziskās personas – iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja – attaisnotajos izdevumos par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem un ziedojumiem un dāvinājumiem, tostarp politiskajai partijai ietveramo izdevumu kopējā summa gada laikā nepārsniedz maksātājam gadā 600 eiro, bet ne vairāk kā 50% no gada apliekamajiem ienākumiem.

Savukārt par ģimenes locekļiem attaisnotajos izdevumos var ietvert tikai izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem 600 eiro apmērā par katru ģimenes locekli

Plašāka informācija, kā arī video pamācība par deklarācijas aizpildīšanu pieejama VID tīmekļa vietnes sadaļā "Gada ienākumu deklarācija" .

Personas, par kurām var piemērot attaisnotos izdevumus, ir:

 • vecāki, vecvecāki;
 • bērni, mazbērni;
 • laulātais;
 • audzināšanā paņemts bērns, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt uzturnaudu (alimentus), arī tikmēr, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 • nepilngadīgs brālis un māsa, kā arī brālis un māsa, kamēr brālis un māsa turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku;
 • brālis un māsa – personas ar 1.vai 2. grupas invaliditāti;
 • apgādībā esošu personu apgādājamie;
 • aizbildnībā vai aizgādnībā esoša persona.

Attaisnotos izdevumus par katru personu drīkst iesniegt deklarācijā tikai vienreiz, nepārsniedzot maksimālo normu 600 eiro.

Deklarācijā drīkst iesniegt šādus attaisnotos izdevumus par izglītību:

 • izdevumus par augstākās un visu pakāpju profesionālās izglītības iegūšanu valsts akreditētās Latvijas Republikas izglītības iestādēs, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu mācību iestādēs vai apgūstot valsts akreditētās izglītības programmas (ieskaitot arī izdevumus par mācībām sagatavošanas nodaļās;
 • izdevumus par specialitātes iegūšanu valsts akreditētās Latvijas Republikas izglītības iestādēs, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu mācību iestādēs vai apgūstot valsts akreditētās izglītības programmas;
 • izdevumus par apmācību darbā, profesijā, amatā vai arodā nepieciešamo iemaņu iegūšanai un uzlabošanai, kā arī zināšanu paplašināšanai;
 • izdevumus par profesionālās sagatavotības līmeņa paaugstināšanu;
 • izdevumi par interešu izglītības programmu (Izglītības likuma izpratnē (47. pants)) apgūšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam. Lai šos izdevumus atzītu par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību, fiziskai personai, kura veic šādu apmācību ir jābūt saņemtai atbilstošai licencei pašvaldībā. Izglītības iestāžu reģistrs ir pieejams mājaslapā, savukārt informācija par piešķirtajām licencēm ir pieejama.
Foto: VID foto

Deklarācijā drīkst iesniegt attaisnotos izdevumus par dažādiem ārstniecības un medicīnas pakalpojumiem.

Tajā skaitā izdevumus par zobārstniecības pakalpojumiem (ieskaitot zobu protezēšanu), olšūnu punkciju, endoprotēžu un citu veidu ar cilvēka organismu savienotu protēžu izgatavošanu un iegādi. Attaisnotajos ārstnieciskajos izdevumos var ieskaitīt izdevumus par vakcinēšanos, kuri ietver arī izdevumus par vienreizlietojamās šļirces un vakcīnas iegādi.

Attaisnotajos izdevumos par medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu nevar ieskaitīt redzes asumu koriģējošu optikas izstrādājumu (briļļu un lēcu) iegādes izdevumus, izdevumus par ārstniecības līdzekļu (ārstniecisko preparātu, zāļu un vitamīnu), medicīnas ierīču un preču iegādi, izņemot veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanai izmantoto ārstniecības līdzekļu, medicīnas ierīču un preču iegādes izdevumus, par ko nemaksā no Nacionālā veselības dienesta līdzekļiem.

Visērtāk deklarāciju ir iesniegt elektroniskā veidā, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), jo lielākā daļa no datiem jau automātiski tiek atlasīta gada ienākumu deklarācijā. Pamācība.

Video: LTV raidījuma "Rīta Panorāma" sižets. Intervija ar VID ģenerāldirektori Ievu Jaunzemi

Komentāri (1)CopyTelegram Draugiem X Whatsapp
Aktuālākās ziņas
Nepalaid garām
Uz augšu