Stājies spēkā spriedums par atteikumu piešķirt kompensācijas maksājumu "Natura 2000" teritorijā

LETA
Tiesa. Ilustratīvs foto
Tiesa. Ilustratīvs foto Foto: Shutterstock

Augstākā tiesa atstājusi negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru uzņēmumam "Piltenes meži" atteikts piešķirt kompensācijas maksājumu par mikrolieguma apgrūtinājumu meža teritorijām, informē tiesa.

Izskatāmajā lietā bija strīds par to, vai pieteicēja var saņemt kompensāciju par meža teritoriju, kas atrodas mikroliegumā, ja pieteicējai ir konstatēta grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīme.

Pieteicējai piederošais īpašums sastāv no zemesgabala, kurā atrodas mikrolieguma teritorija īpaši aizsargājamai putnu sugai - mednim, kurai noteikta mikrolieguma buferzona 59,5 hektāru platībā.

Mikrolieguma teritorija ir meža teritorija, kas neietilpst "Natura 2000" teritorijā. Pieteicēja vērsās Lauku atbalsta dienestā ar lūgumu piešķirt atbalsta maksājumu, norādot, ka kompensācijas maksājumus par "Natura 2000" meža teritorijām var saņemt par mikroliegumiem, kas atrodas ārpus "Natura 2000" teritorijām.

Lauku atbalsta dienests atteica pieteicējai piešķirt atbalstu par meža zemju platībām ar mikroliegumu, jo konstatēja pieteicējai grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmi, proti, pieteicējas zaudējumi sastāda vairāk nekā 50% no pamatkapitāla.

Senāts, skatot lietu, saskatīja neatbilstību piemērotajam ierobežojumam grūtībās nonākušajam uzņēmumam ar kompensācijas par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu būtību, tāpēc vērsās Eiropas Savienības Tiesā.

Eiropas Savienības Tiesa, atbildot uz Augstākās tiesas uzdotiem jautājumiem, spriedumā norādījusi, ka ES regula ir jāinterpretē tādējādi, ka atbalsts, ko, pamatojoties uz regulas pantu, attiecībā uz mikroliegumu, kurš izveidots mežā, lai īstenotu direktīvas mērķus, ir pieprasījis grūtībās nonācis uzņēmums nevar tikt atzīts par saderīgu ar iekšējo tirgu, pamatojoties uz regulu.

Augstākā tiesa atzinusi, ka apgabaltiesa pamatoti ir secinājusi, ka Ministru kabineta noteikumu regulējums atbilst Eiropas Savienības regulējumam. Apgabaltiesa ir secinājusi, ka pieteicējai ir konstatēta minētā grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīme.

Aktuālākās ziņas
Nepalaid garām
Uz augšu