Rīgā notikušajā Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas (HELCOM) ministru sanāksmē īpaši apspriesta situācija Baltijas jūrā saistībā ar Krievijas kuģu "ēnu floti". Krievija, izmantojot Baltijas jūras telpu transportam, uzpilda savus kuģus jūrā, nevis ostās. 

Kā situāciju skaidro Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Valsts vides dienests?