Baltijas Starptautiskajā akadēmijā konstatēti vairāki pārkāpumi

LETA
Baltijas Starptautiskā akadēmija.
Baltijas Starptautiskā akadēmija. Foto: Ieva Lūka/LETA

Augstākās izglītības padomes (AIP) sēdē nolemts par privātās augstskolas "Baltijas Starptautiskā akadēmija" (BSA) ārkārtas akreditāciju, aģentūru LETA informēja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāvji.

Lēmums saistīts ar to, ka BSA nav savlaicīgi iesniegusi pieteikumus uz studiju virzienu kārtējo akreditāciju, līdz ar to pašlaik no kopumā 11 augstskolā realizētajiem studiju virzieniem septiņi nav akreditēti. Tādējādi šo virzienu studentiem ir liegta iespēja iegūt valsts atzītu diplomu par augstākās izglītības iegūšanu.

BSA dibināta 1996.gadā. Tā ir sestā lielākā privātā augstskola Latvijā ar 1252 studējošajiem 2023./2024. akadēmiskajā gadā. Pārstāvot studējošo intereses, pērnā gada nogalē Latvijas Studentu apvienība nosūtījusi vēstuli IZM, lūdzot izvērtēt privātās augstskolas darbību.

Attiecīgi IZM padotības iestāde - Izglītības kvalitātes valsts dienests - veica pārbaudi, kuras rezultātā tika konstatēti vairāki pārkāpumi, par ko tika informēta AIP. Atbilstoši Augstskolu likumam AIP ir tiesības pieprasīt ārpuskārtas akreditāciju jebkurai augstskolai vai tās studiju virzienam. Ārkārtas akreditācijas izdevumus sedz ministrija.

Ja tiek zaudēta akreditācija, pastāv vairāki nākotnes scenāriji studējošajiem - turpināt un pabeigt studijas citā augstskolas programmā akreditētajā virzienā, pabeigt studijas citā augstskolā, paņemt studiju pārtraukumu. Saskaņā ar BSA sniegtajām ziņām jau šobrīd daudzi BSA studējošie neakreditētos studiju virzienos ir paņēmuši studiju pārtraukumu, gaidot akreditācijas rezultātu.

Šobrīd BSA neakreditēto studiju virzienu īpatsvars ir tik liels, ka ir radies pamats padziļināti izvērtēt iestādes iekšējo kvalitātes nodrošināšanas sistēmu. Ministrija atbalsta Latvijas Studentu apvienības ierosinājumu izvērtēt privātās augstskolas un tās vadības darbu, kas līdz šim nav bijis pietiekami kvalitatīvs, tādējādi apdraudot studējošo iespējas saņemt kvalitatīvu augstāko izglītību un valsts atzītus diplomus.

Augstskolas akreditācijas laikā tiek veikta iestādes darba organizācijas un resursu kvalitātes pārbaude, kuras rezultātā tai tiek vai netiek piešķirts valsts atzītas augstskolas statuss. Valsts atzīti diplomi ir izsniedzami tikai tad, ja gan pati iestāde, gan arī attiecīgais studiju virziens un tam atbilstošā studiju programma ir akreditēti. Pašlaik institucionālā akreditācija ir vienreizējs process, proti, tā tiek piešķirta bez termiņa.

BSA kā augstākās izglītības iestāde akreditāciju ieguvusi 1999.gadā un kopš tā laika nav vērtēta. Ņemot vērā IZM plānoto virzību uz institucionālo akreditāciju, ko atbalsta arī nozare, privātās augstskolas ārkārtas akreditācija pavērs iespēju veikt padziļinātu izpēti, tā gan esošajiem, gan topošajiem studentiem nodrošinot augstvērtīgu augstāko izglītību.

Šobrīd BSA nav akreditēti studiju virzieni "Psiholoģija", "Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība", "Mākslas", "Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija", "Ekonomika", "Tiesību zinātne" un "Sociālā labklājība", kas kopumā skar lielāko daļu jeb orientējoši 1218 studējošos.

Aktuālākās ziņas
Nepalaid garām
Uz augšu