Tieslietu ministre Solvita Āboltiņa

FOTO: AFI

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija plāno līdz šā gada beigām pārņemt Eiropas Savienības (ES) direktīvu intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā 2004/48/EK, kā arī veikt ministrijas un tās pārraudzībā un pakļautībā esošo iestāžu datorprogrammu auditu.

To tikšanās laikā ar programmatūras autortiesību aizsardzības organizācijas «Business Software Alliance» (BSA) Latvijas komitejas pārstāvjiem atzina tieslietu ministre Solvita Āboltiņa. «Sabiedrībā iesakņojies nepareizs uzskats, ka nelegālu datorprogrammu izmantošana nav likumpārkāpums. Valsts pārvaldes iestādēm, īpaši Tieslietu ministrijai, ar savu attieksmi jārāda piemērs un šis nepareizais uzskats jāmaina. Es aicinu programmatūras auditu veikt arī citām valsts institūcijām, kas vēl to nav izdarījušas,» uzsver tieslietu ministre Solvita Āboltiņa.

Līdz 2005. gada beigām ministrija plāno izstrādāt normatīvo aktu projektus, lai Latvijas likumdošanā pārņemtu šo ES direktīvu, kas paredz efektīvus pirātisma apkarošanas mehānismus.

«Tiesu prakses modernizācija atbilstoši mūsdienu apstākļiem un arī saskaņā ar Latvijas starptautiskajām saistībām nenoliedzami būs ilgstošs process. ES direktīvas ieviešana, valdības apņemšanās, kā arī konkrēta rīcība ir ļoti nozīmīgs solis šajā virzienā. Jauni instrumenti intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā, piemēram, topošais Pretpirātisma birojs vai Valsts ieņēmumu dienesta aktīva iesaistīšanās datorprogrammu pārbaudēs uzņēmumos, liecina, ka valdības aktivitātes pirātisma apkarošanā ir ilglaicīga, uz rezultātu virzīta programma, nevis ātri pārejoša kampaņa,» atzina BSA valdes priekšsēdētājs Valdis Birkavs.

Tieslietu ministrija un BSA atzīmēja vajadzību līdz šā gada beigām normatīvajos aktos paredzēt mehānismus, kā efektīvi realizēt Pasaules Tirdzniecības organizācijas līgumu par intelektuālā īpašuma tiesību aspektiem saistībā ar tirdzniecību jeb TRIPS līgumu. Tāpat būtisks uzdevums ir celt tiesnešu kvalifikāciju, lai paātrinātu tiesvedības procesus, kā arī nodrošinātu vienotu likumu piemērošanas metodoloģiju attiecībā uz autortiesību pārkāpumiem.