Baidos, ja vīrieti pārāk aplaimošu ar dažādiem komplimentiem, pastāv drauds, ka tādā veidā pati viņu padarīšu pārāk iedomīgu.

Formula laimīgām attiecībām: komplimenti jāsaka piecas reizes biežāk nekā kritiskas piezīmes.

Ieva (23 gadi) — vēlas vīrieti pēc iespējas ilgāk sev, tāpēc no komplimentiem atturas…

«Baidos, ja vīrieti pārāk aplaimošu ar dažādiem komplimentiem, pastāv drauds, ka tādā veidā pati viņu padarīšu pārāk iedomīgu. Ja tas ir tavs vīrietis, tad nopietni jāpārdomā, vai, strauji ceļot vī­rieša pašapziņu, sieviete neriskē šo vīrie­ti vispār pazaudēt.

Viņš sāks apzināties — ja jau esmu tik labs, tik skaists, tik gu­drs, tātad varu dabūt jebkuru sievie­ti. Tāpēc jāievēro mērenība un bez pa­mata nav komplimenti jābārsta.

Vīrieti var slavēt par viņa apķērību, gudrību, nevis izskatu, jo sievietes spēks ir skais­tums, bet vīrieša — gudrība. Ja mans vīrietis ierastos pie manis ar trešās dienas rugājiem uz zoda, neskuvies, es nekad neteiktu viņam: «Vai, cik labi tu izska­ties!» tikai tāpēc, lai uzlabotu viņa omu.

Pretējā gadījumā nākamreiz viņš ieradī­sies atkal neskuvies, ja jau reiz esmu tei­kusi, ka tāds man viņš patīk.

Mana personīgā pēdējā laika pieredze rāda, ka vīriešus var iekarot, izliekoties, ka viņi vispār tevi neinteresē. Jātēlo nepieeja­ma un jāļauj viņam tevī iemīlēties, pašai neiemīloties viņā.»

«Komplimentus vai slavinošus vār­dus es nekad neesmu izmantojusi kā ieroci, lai iekarotu vīrieša labvēlību. Tas man liekas ne tikai muļķīgi, bet ari diezgan bezjēdzīgi. Iedomājies, ja nu es esmu nopūlējusies aplaimot šo vī­rieti, bet tam nav nekādu rezultātu, es palieku muļķīša lomā.

Baidos, ja vīrieti pārāk aplaimošu ar dažādiem komplimentiem, pastāv drauds, ka tādā veidā pati viņu padarīšu pārāk iedomīgu.

Stimuls savtīgiem nolūkiem

Jūlija (28 gadi) — laulībā dzīvo 3 gadus, arī skopojas ar slavinošiem vārdiem, jo baidās, ka partneris varētu palikt parādā.

Savu vīrieti es dažkārt paslavēju. Atceros, kad tikko bijām iepazinušies, viņš man kādos svētkos uzdāvināja ļo­ti jauku T-krekliņu ar kaut kādu ķēmu virsū. Paslavēju viņu par labo gaumi, un kopš tās reizes mans mīļotais bieži man dāvina visādus nieciņus garderobes papildināšanai.