Aktivizējas kaitīgie organismi

Ir aktivizējušies kultūraugu kaitēkļi. Attīstību sākušas augu slimības. Notiek laputu izplatīšanās graudaugu sējumos. Valsts augu aizsardzības dienesta speciāliste Inta Jakobija informē, ka ziemāju un vasarāju graudaugu sējumos sastopamas visas laputu attīstības stadijas. Ja laika apstākļi arī turpmāk būs labvēlīgi laputu lidošanai, tās var nodarīt kultūraugiem ievērojamus bojājumus.

Ziemāju graudaugu sējumus invadē tripši. Ja laiks būs silts, pieaugs arī to izplatība. Dīgstošos vasarāju graudaugu un vasaras rapša sējumus apdraud spradži. Kaitēklis konstatēts arī galviņkāpostu laukos. Aveņu stādījumos novērotas aveņu ziedu smecernieka vaboles. Tas nozīmē, ka šis kaitēklis var būt arī zemeņu stādījumos. Drīzumā avenēs parādīsies arī aveņu vabole. Ziemas rapša sējumos atkarībā no situācijas jālemj par baltās puves ierobežošanu. Graudaugu sējumos attīstību sākušas lapu plankumainības un graudzāļu miltrasas.

Uz augšu