Veikti 90% no šogad plānoto ceļu remontdarbu iepirkumiem

FOTO: Edgars Priedītis/LETA

VAS «Latvijas Valsts ceļi» (LVC) ir veikusi 90% no visiem šogad plānotajiem ceļu remontdarbu iepirkumiem un praktiski visos objektos uzsākti remontdarbi, portāls «Apollo» uzzināja LVC.

Tiek vēstīts, ka šogad tiek izsolīti iepirkumi autoceļu rekonstrukcijas, segumu atjaunošanas, segumu virsmu apstrādes un pastiprināšanas, kā arī tiltu atjaunošanas un satiksmes drošības paaugstināšanas darbiem 94 objektos. Jūlijā ir atlicis izsludināt vēl 13 iepirkumus.

No minētajiem būvdarbu iepirkumiem 24 ir Eiropas Savienības (ES) fondu – Kohēzijas un ERAF līdzfinansēti objekti.

Papildus iepirkumu plānā minētajam turpinās darbi 11 no iepriekšējā gada pārejošos objektos.

Kopējais valsts autoceļiem paredzētais finansējums 2014. gadā (gan autoceļu remontdarbiem, gan uzturēšanai) ir gandrīz 250 miljoni eiro, no kuriem nepilni 136 miljoni eiro ir ES fondu līdzfinansējums.

Būvdarbi šī gada remontdarbu sezonā notiks vairāk nekā 100 objektos un kopumā tiks sakārtoti vairāk nekā 1000 kilometri autoceļu.

No tiem ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu tiks sakārtoti 18 autoceļu posmi 226 kilometru kopgarumā un ar ERAF līdzfinansējumu – 20 autoceļu posmi 146 kilometru kopgarumā.

Uz augšu