Apturēti Krūma sāktie un neizpildītie darījumi ar «Trasta komercbankas» mantu

Uz augšu