Tiesībsargs aicina pievērst papildu uzmanību samērīgumam starp mācībām un atpūtu

Uz augšu