Latvijā deviņos mēnešos darbā iekārtojušies vairāk nekā 10 000 ilgstošo bezdarbnieku

Kronvalda parkā pie Kongresu nama notiek Nodarbinātības valsts aģentūras rīkotais Vakanču gadatirgus.

FOTO: Ieva Čīka/LETA

Latvijā šogad deviņos mēnešos pastāvīgā darbā iekārtojušies 10 150 Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) reģistrēto ilgstošo bezdarbnieku, aģentūru LETA informēja NVA.

Aģentūrā atzīmēja, ka tostarp 6465 ilgstošie bezdarbnieki darbā iekārtojās pēc kāda NVA pasākuma pabeigšanas.

NVA arī norādīja, lai ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanās darba tirgū vai iesaistīšanās mācībās būtu pēc iespējas ātrāka un efektīvāka, NVA turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem", kurā piedāvā iespēju noteikt arī veselības stāvoklim piemērotākās profesionālās darbības jomas un profesijas. Šo atbalsta pasākumu izmantojuši vairāk nekā 380 ilgstošo bezdarbnieku, kuriem noteikta piemērotība kopumā vairāk nekā 140 dažādām profesijām, savukārt 45 ilgstošie bezdarbnieki pēc profesionālās piemērotības noteikšanas ieguvuši profesionālo kvalifikāciju 26 jaunās profesijās.

Aģentūras direktore Evita Simsone atzīmēja, ka, sniedzot komplekso atbalstu ilgstošajiem bezdarbniekiem, aģentūra identificē un palīdz pārvarēt ilgstošā bezdarba iemeslus, kuru vidū ir profesionālo prasmju un zināšanu neatbilstība mūsdienu darba tirgus prasībām, motivācijas trūkums, kā arī ar veselības stāvokli saistītas problēmas.

Simsone arī pauda pārliecību, lai veicinātu ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanos un noturēšanos darba tirgū, ir ļoti svarīgi katrā individuālajā gadījumā precīzi noteikt gan bezdarba iemeslus, gan tās profesijas un profesionālās darbības jomas, kuras būtu piemērotas bezdarbniekam, ņemot vērā viņa veselības stāvokli, dotības, izglītību, prasmes, pieprasījumu darba tirgū un citus būtiskus faktorus. "Nākamais solis - jau mērķtiecīga piemērota darba meklēšana vai piemērotas jaunas profesijas apguve. Taču sasniegt mērķi ir iespējams, ja ilgstošais bezdarbnieks pats ir motivēts un vēlas aktīvi līdzdarboties," viņa sacīja.

Pēc NVA minētā, profesionālās piemērotības noteikšanas laikā speciālisti - psihologi, karjeras konsultanti, sociālie darbinieki, pedagogi, psihiatri, fizioterapeiti, ergoterapeiti, ārsti - noskaidro klienta motivāciju, vēlmes un spējas, profesionālās intereses, veselības stāvokli un veic citas pārbaudes. Pēc tam tiek sagatavots ieteikums ar veselības stāvoklim piemērotu darbu un nepieciešamo pasākumu kopumu, lai ilgstošais bezdarbnieks veiksmīgāk varētu iesaistīties darba tirgū vai sākt viņam piemērotas profesijas apguvi vai pilnveidošanu.

Lai palīdzētu ilgstošajiem bezdarbniekiem atgriezties darba tirgū, projektā "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" NVA piedāvā arī citus atbalsta pasākumus, tostarp speciālistu konsultācijas, veselības pārbaudes pie arodslimību ārsta, motivācijas programmu darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumus, kā arī atbalsta pasākumus personām ar atkarību problēmām. Lai padarītu atbalsta pasākumus pieejamākus, programmas dalībniekiem tiek piedāvāti arī transporta pakalpojumi, ēdināšana un atsevišķos gadījumos - izmitināšana.

NVA informēja, ka 2018.gada oktobra sākumā aģentūrā bija reģistrēti 15 115 ilgstošie bezdarbnieki jeb 26,6% no reģistrēto bezdarbnieku kopskaita. Vienlaikus 58,8% ilgstošo bezdarbnieku bija vecumā virs 50 gadiem, bet 25% - personas ar invaliditāti. Lielākais ilgstošo bezdarbnieku skaits pēc pēdējās nodarbošanās bija palīgstrādnieks (1258), apkopējs (516), mazumtirdzniecības veikala pārdevējs (485), sētnieks (262), aprūpētājs (242), kurinātājs (141) un citu profesiju pārstāvji.

Uz augšu