Par galvenās Ziemassvētku egles nodedzināšanu kuldīdzniekam piespriests cietumsods

Uz augšu