Konstantinopoles patriarhs parakstījis dekrētu par Ukrainas baznīcas neatkarību

Uz augšu