Tiesa liek "Winergy" valsts budžetā atmaksāt 2,13 miljonus eiro
Papildināts

Vēja ģenerators pie Grobiņas. Ilustratīvs attēls.

FOTO: Evija Trifanova/LETA

Ar Augstākās tiesas lēmumu noraidīt vēju parka attīstītāja SIA "Winergy" kasācijas sūdzību, spēkā stājies spriedums, ar kuru uzņēmumam uzdots atmaksāt valsts budžetā 2 134 307,72 eiro, liecina portālā "manas.tiesa.lv" pieejamā informācija.

Administratīvā apgabaltiesa spriedumu šajā lietā pasludināja 2017. gadā. Atmaksājamā nauda ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi.

Kā norādīts VARAM šodien presei izplatītajā paziņojumā, tiesa atzina, ka "Winergy" nepienācīgi izpildīja līgumu, kas noslēgts starp "Winergy", VARAM un SIA "Vides investīciju fonds" 2011. gada 19. septembrī. Līgums noslēgts par projekta "Vēja elektrostaciju tehnoloģiju iegāde un ieviešana elektroenerģijas ražošanai Popes pagastā "Platenes pļavās"" īstenošanu, un VARAM bija tiesisks pamats to izbeigt, izmaksāto finansējumu atprasot.

Ministrija strīdus līgumu izbeidza 2013. gada novembrī, pamatojoties uz vairākiem "Winergy" pieļautiem līguma pārkāpumiem, tostarp, maksātnespējas procesa uzsākšanu, kas izslēdza iespēju vispār pretendēt uz Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļu izmaksu.

Ar pieteikumu tiesā par "Winergy" pienākumu atmaksāt saņemtos līdzekļus VARAM vērsās 2014. gada martā.

Noraidot "Winergy" kasācijas sūdzību, Augstākā tiesa cita starpā atzina, ka līguma izbeigšanas brīdī pastāvēja apstākļu kopums, kas liecināja, ka "Winergy" ir finansiālas grūtības un uzņēmums negodprātīgi izturas pret līguma saistību izpildi. Ja VARAM šādos apstākļos neizbeigtu līgumu, pastāvētu objektīvs risks, ka valsts zaudēs izmaksāto finansējumu, un šāda iestādes rīcība būtu vērtējama kā nolaidīga un neatbilstoša finansiālās piesardzības principam, norādīja tiesa.

Preses paziņojumā arī norādīts, ka Augstākā tiesa piekrita apgabaltiesas secinājumam, ka konkrētajos apstākļos ministrija pamatoti devusi priekšroku sabiedrības interesēm uz publiskā finansējuma efektīvu izmantošanu, neizšķērdēšanu un efektīvas izlietošanas uzraudzību iepretim "Winergy" interesei uz līguma turpināšanu.

"PNB bankas" (iepriekš "Norvik banka"), kuras grupā ietilpst "Winergy", valdes priekšsēdētājs Olivers Bramvels aģentūrai LETA norādīja, ka "Winergy" respektē Augstākās tiesas spriedumu.

"Tiesa ir vērtējusi tos apstākļus, kādi bija ministrijas lēmuma pieņemšanas brīdī. Tiesa norāda, ka tā nevar ņemt vērā to, ka jau pēc ministrijas lēmuma izbeigt noslēgto līgumu, "Winergy" maksātnespējas process tika atcelts ar Augstākās tiesas spriedumu, vēja parks faktiski tika uzcelts un ar ministriju noslēgtais līgums tiek pildīts, veicinot siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanos. Tomēr Augstākā tiesa spriedumā vienlīdz norāda uz to, ka šis spriedums neierobežo ministriju pārskatīt šo jautājumu no jauna, ja šī brīža apstākļos līdzfinansējuma atprasīšana nebūtu samērīga. Attiecīgi "Winergy" plāno vērsties ministrijā ar šādu lūgumu," teica Bramvels.

Viņš arī atzīmēja, ka ministrijas lēmuma pieņemšanas pamatā ir apstākļi, kurus radīja iepriekšējā "Winergy" vadība laikā, kad "Winergy" vēl nebija "PNB bankas" kontrolē.

Pēc "Firmas.lv" datiem, "PNB bankas" grupā ietilpstošā ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "PNB Asset Management" (iepriekš "Norvik ieguldījumu pārvaldes sabiedrība") par "Winergy" īpašnieku kļuva 2016. gada septembrī.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka "Winergy" apgrozījums 2017. gadā bija 5,908 miljoni eiro, bet peļņa - 897 357 eiro.

"Winergy" reģistrēta 2008. gadā, un tās pamatkapitāls ir 872 732 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. "Winergy" vienīgā īpašniece ir "PNB bankas" (iepriekš "Norvik banka") grupā ietilpstošā ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "PNB Asset Management" (iepriekš "Norvik ieguldījumu pārvaldes sabiedrība").

Uz augšu
Back