Internetā pārdod I šķiras Triju zvaigžņu ordeni. Valsts prezidenta Ordeņu kapituls šaubās par sludinājuma informāciju

Uz augšu